Psoriasis og social ulighed

I de fleste lande ses der en stor social ulighed i forekomsten af kroniske sygdomme. Forskere fra Herlev og Gentofte Hospital og Københavns Universitet har undersøgt, om der er en social ulighed i forekomsten af psoriasis hos børn og unge i Danmark.

Psoriasis

I et studie, som benytter data fra Bedre sundhed i generationer (BSIG), finder forskere fra Herlev og Gentofte Hospital og Københavns Universitet, at der er en social ulighed i forekomsten af psoriasis hos børn og unge.

- Selv om vi ved, at udvikling af hudsygdommen psoriasis til dels er arvelig, så er der meget der tyder på, at miljøfaktorer også har en stor betydning, forklarer forsker Jonathan Groot. De analyser, vi har foretaget i data fra BSIG viser en stærk sammenhæng mellem mors uddannelse, indkomst, og alder ved fødslen på den ene side og udviklingen af psoriasis hos barnet på den anden side, siger han.

Forskerne bag studiet mener, at disse fund peger på, at der er miljøfaktorer tidligt i et barns liv, som kan have en stor betydning for barnets udvikling af psoriasis.

- Vi ved, at mange andre kroniske, inflammatoriske sygdommes forekomst ligeledes kendetegnes ved en markant social ulighed. I kommende studier vil vi undersøge, hvilke faktorer, som kan være med til at forklare vores resultater i forhold til psoriasis, fortæller Jonathan Groot og fortsætter:

”Vi vil typisk koncentrere os om mors levevis under graviditeten og de miljøpåvirkninger, som hun har været udsat for, samt undersøge betydningen af leveforhold under barndommen. Dette er jo faktorer, som man potentielt kan påvirke og dermed måske mindske risikoen for psoriasis hos barnet”
Jonathan Groot

Læs den videnskabelig artikel:
Groot J, Nybo Andersen AM, Adam A, Tind Nielsen TE, Blegvad C, Skov L. 
Associations between maternal socioeconomic position and psoriasis: a cohort study among the offspring of the Danish National Birth Cohort.
Br J Dermatol. 2019 Feb;180(2):321-328. doi: 10.1111/bjd.17091. Epub 2018 Oct 25.