Mobiltelefoner kobles til hovedpine hos børn

Stråling fra mobiltelefoner mistænkes for at give børn hovedpine. Analyser af data fra Bedre sundhed i generationer (BSIG) peger på en sammenhæng mellem hovedpine hos 7-årige børn på den ene side og både mors og barnets egen brug af mobiltelefon i de tidlige leveår på den anden.

Forskere fra Århus Universitet og University of California (UCLA) står bag undersøgelsen, hvor de har analyseret oplysninger fra godt 50.000 deltagere i BSIGs 7-års undersøgelse. De mødre, der benyttede mobiltelefon mens de var gravide, og hvor barnet også selv har brugt mobiltelefon som lille, rapporterer om flere tilfælde af hovedpine og migræne hos deres børn end andre mødre.

Effekten af mobiltelefoner bør undersøges nærmere

"Vi kan ikke være helt sikre på, at de problemer med hovedpine og migræne, som børnenes mødre her rapporterer om, faktisk skyldes mobiltelefonerne", siger Jørn Olsen, professor ved Århus Universitet. "Det er derfor vigtig at følge op med flere undersøgelser", understreger han. Mobiltelefoner bliver brugt i stor udstrækning af både gravide og børn, så en eventuel negativ effekt på befolkningens sundhed vil være af omfattende betydning, forklarer Jørn Olsen.

Oplysningerne (data) som er brugt i dette studie stammer fra BSIGs mødre, som udfyldte et spørgeskema, da deres børn fyldte 7 år. I skemaet har de svaret på spørgsmål om både barnets brug af mobiltelefon og også om deres egen brug af mobiltelefon under graviditeten.

Læs den videnskabelige artikel:

Sudan M, Kheifets L, Arah O, Olsen J, Zeltzer L.
Prenatal and Postnatal Cell Phone Exposures and Headaches in Children.
Open Pediatric Medicine Journal, 2012, 6, 46-52