Lavere sædkvalitet hos drenge, hvis forældre blev skilt

Med udgangspunkt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) og sædkvalitetsundersøgelsen FEPOS (Fetal programming of semen quality) har forskere undersøgt sammenhængen mellem forældrenes skilsmisse og deres sønners sædkvalitet. Resultaterne tyder på, at de nu unge mænd havde lavere testikelvolumen og dårligere sædkvalitet, hvis deres forældre blev skilt, inden de fyldte 6 år.

Lille dreng i park med far

Stress og nedsat sædkvalitet

Tidligere forskning har indikeret, at mænd, som har været udsat for stress i livmoderen eller i barndommen, kan have nedsat sædkvalitet. "Derfor ville vi undersøge, om en potentiel stressfaktor som forældres skilsmisse i graviditeten eller i barndommen, kan have en effekt på unge mænds sædkvalitet” fortæller ph.d.-studerende Anne Gaml-Sørensen og professor Cecilia Ramlau-Hansen, som sammen med andre forskere fra Aarhus Universitet og Bispebjerg hospital står bag undersøgelsen.

Bag om studiet

I studiet undersøgte forskerne, om mænd, hvis mødre boede uden en partner eller en ægtefælle i graviditeten, havde lavere sædkvalitet, end mænd, hvis forældre boede sammen. ”Desuden sammenlignede vi sædkvaliteten hos mænd, der i deres barndom aldrig havde oplevet, at deres forældre boede sammen, samt mænd, der oplevede forældrenes skilsmisse i den tidlige eller i den sene barndom med mænd, hvis forældre ikke blev skilt” fortsætter Anne Gaml-Sørensen. I første trimester oplyste de gravide kvinder deres samlivsstatus, og drengene oplyste i 11-årsalderen, om deres forældre levede sammen eller var skilt, og i givet fald, hvornår de blev skilt.

Disse oplysninger sammenholdt forskerne med sædprøver fra de godt 1.050 unge mænd, som har deltaget i BSIGs sædkvalitetsundersøgelse, FEPOS. Godt 2% af de unge mænds mødre boede ikke sammen med en partner i første trimester af graviditeten. Der var ingen tydelig forskel på disse mænds sædkvalitet sammenlignet med sædkvaliteten hos unge mænd, hvis mødre boede sammen med deres partner i graviditeten.

Lavere sædkvalitet ved skilsmisse inden barnets 6. leveår

Ca. 12% af drengene oplevede, at deres forældre blev skilt, inden de fyldte 6 år. Disse nu unge mænd havde lavere testikelvolumen og lavere sædkvalitet end drenge, hvor forældrene fortsat var sammen ved 6-års alderen. Der var ikke forskel på sædkvaliteten for de 10% af unge mænd, som oplevede, at deres forældre blev skilt, mens de var mellem 6 og 11 år, og de unge mænd, hvor forældrene fortsat var sammen på det tidspunkt.

I dag oplever næsten halvdelen af alle børn, at deres forældre bliver skilt. ”Derfor er det centralt at være opmærksom på, at dette også kan have længerevarende konsekvenser for barnet”, afslutter Anne Gaml-Sørensen, ”men det er også vigtigt, at vores resultater bliver efterprøvet i andre studier, før vi med større sikkerhed kan udtale os om en eventuel årsagssammenhæng”.

Læs den videnskabelige artikel
Anne Gaml-Sørensen, Nis Brix , Gunnar Toft , Tine Brink Henriksen , Andreas Ernst, Linn Håkonsen Arendt, Sandra Søgaard Tøttenborg , Katia Keglberg Hærvig , Karin Sørig Hougaard, Jens Peter Ellekilde Bonde , Cecilia Høst Ramlau-Hansen.
Parental Separation and Semen Quality in Young Men: A Population-Based Cohort Study
Clin Epidemiol. 2022 Jan 26;14:127-140.