Sen første menstruation hos mødre og lavere sædkvalitet hos deres nu voksne sønner

Forskere ved Aarhus Universitet har med afsæt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) og sædkvalitetsundersøgelsen FEPOS undersøgt, om mors alder ved første menstruation har indflydelse på deres sønners sædkvalitet som voksne. Resultaterne tyder på, at der er en sammenhæng mellem en sen første menstruation hos mor og lavere sædkvalitet målt på flere forskellige parametre hos de voksne sønner.

Fluorstoffer og saedkvalitet

Første menstruation, også kaldt menarche, markerer begyndelse af en kvindes fødedygtige alder. Tidligere studier af kvinders alder ved menarche, blandt andet med udgangspunkt i data fra BSIGs pubertetsundersøgelse, har vist, at denne alder har indflydelse på, hvornår børnene går i pubertet. Samtidig har andre studier påvist en sammenhæng mellem timing af pubertet hos drenge og deres sædkvalitet i voksenlivet. Med afsæt i denne viden ønskede vi at undersøge, om der var en direkte sammenhæng mellem mors alder ved menarche og sønnernes sædkvalitet,” fortæller daværende forskningsårsstuderende Mette Jørgensen Langergaard og professor Cecilia Ramlau-Hansen fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, der sammen med flere samarbejdspartnere står bag studiet.

Studiet tager udgangspunkt i 1.043 mor-søn-par fra BSIG. Mødrene rapporterede deres alder ved første menstruation under det første interview i BSIG. Denne information blev så sammenholdt med sædprøver fra sønner, der efter deres 18-års fødselsdag havde meldt sig til at deltage i BSIGs sædkvalitetsundersøgelse FEPOS (Fetal Programming of Semen Quality).

Resultaterne af studiet tyder på, at sønner, hvis mødre fik deres første menstruation senere end 14-års alderen, havde lavere sædkoncentration, et lavere antal sædceller, dårligere bevægelighed hos sædcellerne samt lavere testikelvolumen og testosteronniveau sammenlignet med sønner, hvis mødre fik deres første menstruation i en alder af 13-14 år. Derimod tydede resultaterne ikke på, at menarche tidligere end 13 år havde betydning for sædkvaliteten hos sønnerne.
Baggrunden for den fundne sammenhæng er endnu ukendt, men det kan måske være et udtryk for en form for arvelighed af reproduktivt helbred. Studiet er den første af sin slags, så resultaterne skal efterprøves i andre studier, før vi kan drage konklusioner,” siger Mette Jørgensen Langergaard.

Læs den videnskabelig artikel her:
Mette Jørgensen Langergaard, Andreas Ernst, Nis Brix, Anne Gaml-Sørensen, Sandra Søgaard Tøttenborg, Jens Peter Ellekilde Bonde, Gunnar Toft, Karin Sørig Hougaard, Cecilia Høst Ramlau-Hansen
Maternal age at menarche and reproductive health in young adult men: a cohort study
Human reproduction, January 2023, doi.org/10.1093/humrep/deac231