Nedsat frugtbarhed og medfødte misdannelser

Mellem 10 og 20 procent af alle par oplever nedsat frugtbarhed. En stor del af disse par søger behandling for ufrivillig barnløshed, og det er vigtigt at vide, om disse behandlinger har bivirkninger, især alvorlige bivirkninger som medfødte misdannelser.

Flere studier tyder på, at kvinder, der behandles for ufrivillig barnløshed får børn, der lidt hyppigere end normalt har medfødte misdannelser. Det er dog usikkert, om dette skyldes behandlingen eller den underliggende ufrugtbarhed.

Hvad er "ventetid til graviditet"?

"Ventetid til graviditet" er den tid, det tager et par at blive gravide.

På engelsk kalder man det TTP = Time To Pregnancy, og begrebet benyttes fx når man skal beregne, hvor mange par, der har problemer med at blive gravide. Er TTP over 12 måneder, taler man om infertilitet.

Læs mere om infertilitet, årsager og behandling på fx Sundhed.dk.

Begge disse grupper fik børn med lidt flere misdannelser end par, der fødte uden behandling eller tegn på nedsat frugtbarhed (gælder for enkeltfødsler). Det er især misdannelser af kønsorganerne, der bidrager til denne forskel.

Vores undersøgelse tyder således på, at den overhyppigheden af medfødte misdannelser, man ser blandt børn, hvis forældre blev behandlet for barnløshed, skyldes den underliggende tilstand mere end selve behandlingen.

Læs den videnskabelige artikel:
Zhu JL, Basso O, Obel C, Bille C, Olsen J.
Infertility, infertility treatment and congenital malformations: the Danish national birth cohort.
BMJ, 7 August 2006