Overvægt og tvillinger

Undersøgelse fra Bedre sundhed for mor og barn, med ca. 70.000 deltagere, tyder på sammenhæng mellem overvægt og hyppighed af tvillingefødsler.

Tvillingefødsler forekommer med store forskelle i hyppighed verden over. Omkring 1 ud af 80 fødsler i Danmark er en tvillingefødsel, men hyppigheden har her været faldene over en årrække, måske som følge af en faldende sædkvalitet og frugtbarhed. Tvillingehyppigheden er dog nu stigende, mest fordi behandling for ufrivillig barnløshed medfører flere tvillinger. Måske har der også været en reel øgning i tvillingeforekomsten for de ubehandlede.

Nye observationer tyder således på en stagnerende eller svagt stigende forekomst af to-æggede tvillinger blandt par, der ikke har været behandlet for ufrivillig barnløshed. En mulig årsag til denne stigning kunne være den stigende overvægt i befolkningen. En sådan sammenhæng vil ses hvis overvægt fører til en øget hyppighed af tvillingefødsler. Det er det, der nu er undersøgt i Bedre sundhed i generationers første ca. 70.000 deltagere.

BMI og overvægt
Overvægt og svær overvægt (fedme) er defineret ud fra BMI (Body Mass Index), der beregnes således:

Vægt 80 kg., højde 1.60 m
BMI=80/(1.60x1.60)=31,3.

Har man et BMI på 30 eller mere, er man med i gruppen af svært overvægtige.

Disse analyser viste, at kvinder med et Body Mass Index på 30 eller mere føder ca. 50% flere tvillinger af forskelligt køn (toæggede tvillinger). Hyppigheden af overvægt er som bekendt stigende i befolkningen og næsten 10% af den voksne danske befolkning har nu et BMI på 30 eller mere. Denne fedmeforekomst vil få en lang række konsekvenser og hyppigheden af tvillingefødsler hos overvægtige gravide er måske en af disse.

Find den videnskabelige artikel

Basso O, Nøhr EA, Christensen K, Olsen J:
Risiko for twinning som en funktion af maternel højde og body mass index.
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15069042/