Sammenhæng mellem mors psykosociale belastning fra arbejdet under graviditeten og barnets adfærd

Forskere ser overordnet sammenhæng mellem mors psykosociale belastning fra arbejdet under graviditeten og barnets adfærd ved 11 års-alderen.

Gravid mave

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og samarbejdspartnere fra danske og norske institutioner har brugt data fra det første graviditetsinterview og 11-årsopfølgningen Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) til at undersøge, om der er sammenhæng mellem psykosocial belastning fra arbejdet under graviditeten og barnets adfærd ved 11-årsalderen.

Post.doc. Camilla Sandal Sejbæk fortæller: ”Når vi ser på de samlede oplysningerne fra spørgeskemaet SDQ – Strength and Difficulties Questionnaire – ser vi, at børnene har en større risiko for adfærdsvanskeligheder ved 11-årsalderen, hvis moren har oplevet psykosocial belastning fra arbejdet under graviditeten".

Et stort datamateriale ligger til grund for analyserne

SDQ-skemaet blev besvaret af barnet selv, forældrene og af barnets lærer, hvis forældrene gav samtykke. Det er svarene fra dette skema, som udgør det mål, forskerne har benyttet til at måle barnets adfærd. Analyserne bygger på informationer fra over 30.000 børn og forældre og flere end 12.000 lærere.

Sammenhængen ses i de samlede svar

Camilla Sandal Sejbæk forklarer videre: ”Hvis lærerne er informanter, finder vi ingen sammenhæng mellem morens psykosociale belastning fra arbejdet og barnets adfærd ved 11-årsalderen. Derimod finder vi overordnet en sammenhæng, hvis barnet selv eller forældrene er informanter. Vi finder også en sammenhæng i multi-informant udfaldene for SDQ; altså et mål, hvor informationer fra barnets selv, forældrene og lærerne bliver samlet i et fælles mål for barnets adfærd.”

Vi har brug for flere undersøgelser

I de sidstnævnte resultater inddrog forskerne også mere end 12.000 børn i undersøgelserne. Alle analyserne blev opdelt på piger og drenge. I studiet er der blandt andet taget højde for morens socioøkonomiske status og selvrapporterede psykiske problemer; men ikke for fx barnets opvækstforhold, forældres skilsmisse eller egentlige psykiatriske diagnoser blandt forældrene. Dette kan muligvis have påvirket resultaterne. ”Der er altså fortsat brug for flere undersøgelser, gerne i en anden gruppe personer, som ser på sammenhængen mellem mors psykiske arbejdsmiljø under graviditeten og barnets adfærd senere i livet”, afslutter Camilla Sandal Sejbæk.

Læs den videnskabelige artikel her: 

Sandal Sejbæk C, Niclasen J, E Bonde JP, Kristensen P, Dyreborg Larsen A, Schlünssen V, Sørig Hougaard K
Maternal exposure to psychosocial job strain during pregnancy and behavioral problems in the 11-year-old children: a Danish cohort study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32870384/