Ingen sammenhæng mellem forløsning ved kejsersnit og barnets alder ved pubertet

Forskere fra Aarhus Universitet har ikke kunnet finde nogen sammenhæng mellem kejsersnit og barnets alder ved pubertet. Undersøgelsen er baseret på data fra Bedre Sundhed i Generationer og projektets pubertetskohorte.

Kejsersnit sort hvid

Forskere fra Aarhus Universitet har med data fra Bedre Sundhed i Generationer og projektets pubertetskohorte undersøgt sammenhængen mellem forløsning ved kejsersnit og alder ved pubertet.

”Vi fandt ingen sammenhæng mellem forløsning ved kejsersnit og børnenes alder ved pubertet” fortæller gæsteforsker Kun Huang fra Anhui Medical University, Kina, der sammen med professor Cecilia Ramlau-Hansen har stået i spidsen for undersøgelsen.

Forløsning ved kejsersnit er en af de hyppigst anvendte indgreb under fødslen, både på verdensplan og i Danmark. Forløsning ved kejsersnit har været sat i forbindelse med en række ugunstige helbredsudfald hos børn, såsom astma, allergier, fedme og diabetes. Der er dog endnu uvist, om børns reproduktive helbred kan påvirkes af forløsning ved kejsernit.

Baseret på data fra BSIGs Pubertetskohorte har forskere derfor analyseret sammenhængen mellem forløsning ved kejsersnit og alder ved pubertet hos 15.731 piger og drenge, som hvert halve år fra 11 år og indtil 18 års alderen gav informationer om deres nuværende pubertetsudvikling. Informationer om forløsningsmåde blev indhentet fra det danske fødselsregister. I alt blev 18% af børnene forløst ved kejsersnit.

Hverken planlagt eller akut kejsersnit viste sig at være associeret med alder ved pubertet hos piger eller drenge.

Dette er den første undersøgelse, der undersøger sammenhængen mellem kejsersnit og børnenes alder ved pubertet. ”Selvom resultaterne skal bekræftes i andre uafhængige studier, før vi kan konkludere noget fast, så er det alligevel betryggende, at vi i dette store studie ikke finder en sammenhæng mellem kejsersnit og tidligere eller senere tidspunkt for pubertetsalder”, afslutter Kun Huang.

Læs den videnskabelige artikel
Huang K, Gaml-Sørensen A, Lunddorf LLH, Ernst A, Brix N, Olsen J, Ramlau-Hansen CH.
Caesarean delivery and pubertal timing in boys and girls: A Danish population-based cohort study.
Paediatr Perinat Epidemiol, 2022, 36(1):104-112