2015: Stor interesse for BSIGs materiale

Status for 2015: Knap så mange forskningspublikationer som i 2014, men ny rekord i antallet af ansøgninger.

Stadig flere forskere søger om adgang til BSIGs forskningsmateriale. I 2015 modtog BSIG 54 ansøgninger fra forskere, som ønsker at bruge data og biologisk materiale til deres forskningsprojekter. I årene 2010-2014 har antallet af ansøgninger ligget stabilt på ca. 35 ansøgninger pr. år.

Samtidigt blev der i 2015 publiceret 44 videnskabelige artikler baseret på data fra BSIG. Det er knap så mange som i 2014, men BSIGs ledelse forventer, at antallet af forskningsresultater vil være stigende i de kommende år.

BSIGs samlede publikationsliste tæller nu 387 publikationer.

  Grafik over antallet publikationer og ansøgninger om adgang til data i BSIG fordelt på år.

Klik her for at se figuren i stort format

20 års investeringer bærer frugt

De store investeringer, som er lagt i projektet fra mange sider gennem nu snart 20 år vil komme til at bære meget frugt fremover", siger Jørn Olsen, professor og leder af BSIG. "Det materiale, som allerede er indsamlet vil blive endnu mere værdifuldt med tiden. Fremover kan det kombineres med fx. data fra nationale registre. På den måde kan forskere få et endnu bedre billede af, hvilke forhold, der påvirker vores sundhed", afslutter Jørn Olsen.