2023: En stigning i antallet af publikationer

Antallet af nye publikationer baseret på data fra BSIG nåede i 2023 op på 52, og dermed tæller BSIGs samlede publikationsliste nu 764 publikationer. Vi modtog også 28 nye ansøgninger fra forskere, der ønsker at bruge BSIG-data i deres forskning fremover. Samtidig blev 2023 året, hvor vi startede en ny dataindsamling blandt BSIGs 25-årige deltagere.

Søjlediagram med BSIGs ansøgninger og publikationer 2000-2023

I 2023 har forskere i ind- og udland publiceret 52 videnskabelige publikationer baseret på BSIGs data.

Det betyder, at BSIGs samlede publikationsliste ved årsskiftet 2023/2024 tæller 764 artikler. Samtidigt har BSIG i 2023 modtaget 28 nye ansøgninger fra forskere, som ønsker at bruge data (og enkelte også biologisk materiale) til deres forskningsprojekter.

BSIGs ledelse glæder sig over, at data bliver brugt i stigende grad. 2023 blev også året, hvor vores dataindsamling blandt BSIGs 25-årige deltagere kom godt fra start. I 2024 starter vi det store BIOSFER-projekt, hvor planen er at gennemføre flere indsamlinger vedr. fertilitet og fekunditet – ligeledes blandt de unge voksne.

Disse initiativer sikrer øget efterspørgsel og nye publikationer baseret på BSIG-data i de kommende år, og vi ser frem mod et 2024, hvor vi forhåbentlig vil se omridset af næste generation af BSIG-deltagere.

BSIGs leder, Anne-Marie Nybo Andersen, siger tak til alle - både deltagere og forskere – for jeres bidrag og samarbejde i 2023 og glæder os til at se BSIG vokse og blomstre i det kommende år.

BSIGs samlede publikationsliste tæller 764 publikationer pr. 11. januar 2023.

Der er samlet blevet skrevet 59 PhD-afhandlinger baseret på BSIGs data siden projektets start.