Ingen sammenhæng mellem antibiotika og diabetes 1

Nyt studie fra BSIG finder ingen sammenhæng mellem gravides indtag af antibiotika og deres børns risiko for udvikling af type 1-diabetes.

Kvinde med pille og glas

Antibiotika under graviditeten øger ikke børns risiko for type 1-diabetes

Udvikling af type 1-diabetes er påvirket af mange miljømæssige faktorer, og brugen af antibiotika under graviditeten kunne tænkes at påvirke sygdomsudviklingen hos børn.

En gruppe forskere, med Julie Christine Antvorskov fra Rigshospitalet i spidsen, har derfor undersøgt, om der er en sammenhæng mellem indtag af antibiotika i graviditeten og udvikling af type 1-diabetes hos børnene.

De har undersøgt brugen af antibiotika, mens kvinderne var i deres 1., 2. og 3. trimester, hvilken type antibiotika kvinderne brugte, samt hvorvidt dette påvirkede børnenes risiko for udvikling af type 1-diabetes.

Gruppen fandt ikke nogen sammenhæng mellem kvindernes indtag af antibiotika under deres graviditet og en øget risiko hos børnene for udvikling af type 1-diabetes.

Læs den videnskabelige artikel:

Martin Haupt-Jørgensen, Camilla S. Morgen, Tine Jess, Karsten Buschard, Knud Josefsen, Kristine Højgaard Allin and Julie Christine Antvorskov
Maternal Antibiotic Use During Pregnancy and Type 1 Diabetes in Children - A National Prospective Cohort Study
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30327353/