Tak for deltagelsen fra psoriasisprojektet

315 unge deltagere fra BSIG har deltaget i et forskningsprojekt om psoriasis. BSIG og forskerne bag projektet siger tak for deltagelsen og kvitterer her med nogle resultater.

Forskningsprojektet ”Psoriasis hos unge” fokuserer på miljømæssige og genetiske risikofaktorer forbundet med psoriasis og ligeledes på, om personer med psoriasis også har større risiko for at blive ramt af andre sygdomme.

De 315 unge, som alle er deltagere i BSIG, er blevet undersøgt ved enten Gentofte, Aarhus eller Aalborg hospitaler. Ved Gentofte hospital var læge Christoffer Blegvad, der stod i spidsen for forskningsprojektet sammen med professor Lone Skov, rigtig glad for, at så mange har takket ja til at deltage.

"Vi vil gerne takke deltagerne mange gange for at have medvirket i forskningsprojektet - uden deres bidrag var det slet ikke blevet til noget!", siger Christoffer Blegvad, som nu også har gennemgået de indsamlede oplysninger.

Psoriasis-projektet

Blodprøver fra BSIG-deltagere analyseres i laboratoriet på Gentofte Hospital.

Mild psoriasis er mest almindelig

Ud af de 315 deltagere havde 81 psoriasis, 110 havde en mor eller far med psoriasis og 124 havde ingen psoriasis, hverken selv eller i familien. Christoffer Blegvad uddyber: "Vi ser, at børn og unge fra den brede, danske befolkning typisk har mild psoriasis. Den mest almindelig psoriasis-type var plaque psoriasis (større plamager), og hovedbunden var det hyppigste sted at have psoriasis".

Alle patienter kan have gavn af vejledning om sund livsstil

Forskerne nævner også, at man kan se en svag tendens til en øget risiko for hjerte-kar-sygdom og diabetes hos personer med psoriasis. Det bekræfter, hvad man ellers ved fra voksne patienter, og det tyder på, at også unge patienter med mild sygdom kan have gavn af at blive screenet for disse risikofaktorer og at få vejledning om en god livsstil i form af sund kost og motion.

Forskerne håber, at deltagerne har lyst til at være med igen, hvis der kan stables økonomiske midler på benene til at foretage en opfølgende undersøgelse om nogle år.

Der kommer løbende resultater fra undersøgelsen i form af videnskabelige publikationer i fagrelevante tidsskrifter, og disse resultater vil få omtale her på BSIGs hjemmeside. Indtil videre har undersøgelsen resulteret i ikke mindre end seks videnskabelige artikler (se liste nedenfor). Artiklerne beskriver sammenhænge mellem psoriasis i forhold til rygning, halsbetændelse, hjerte-kar-sygdomme og socioøkonomiske forhold i familien.

Psoriasis as a Predictor of Cardiometabolic Comorbidity in Women: A Study Based on the Danish National Birth Cohort
C Blegvad et al. Acta Derm Venereo
Psoriasis is associated with cardiometabolic comorbidity; however, whether this is due to common lifestyle-related risk factors is unclear. This study investigated the association between psoriasis and cardiometabolic comorbidity, taking body mass index and smoking into account.

Prenatal, Infantile, and Childhood Tobacco Exposure and Risk of Pediatric Psoriasis in the Danish National Birth Cohort Offspring
J Groot et al. J Am Acad Dermatol.
Prenatal tobacco exposure may increase the risk of pediatric psoriasis in a monotonic fashion, indicating that smoking may play a causal role in psoriasis pathogenesis.

Cohort Profile: The Clinical 'Psoriasis in Adolescents' (PIA) Cohort in Denmark
C Blegvad et al. BMJ Open
The PIA cohort offers the possibility of assessing the clinical characteristics, course of psoriasis and development of comorbidities in adolescents with clinically confirmed disease from a general population.

Associations Between Maternal Socioeconomic Position and Psoriasis: A Cohort Study Among the Offspring of the Danish National Birth Cohort
J Groot et al. Br J Dermatol
A steep social gradient in paediatric-onset psoriasis was observed. Maternal socioeconomic position may play a role in early-life exposure to modifiable risk factors for psoriasis. Future studies may help to elucidate which biological factors mediate the social gradient observed in our study.

Tonsillitis and Pediatric Psoriasis: Cohort and Cross-Sectional Analyses of Offspring From the Danish National Birth Cohort
J Groot et al. J Am Acad Dermatol.
Recurrent tonsillitis is of clinical relevance to pediatric psoriasis.

Clinical characteristics including cardiovascular and metabolic risk factors in adolescents with psoriasis.
Blegvad C, Nybo Andersen AM, Groot J, Zachariae C, Barker J, Skov L. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Jan 27.
Overall, adolescents with psoriasis from this general population had mild disease. Still, early markers of cardiovascular and metabolic disease were elevated.