Unges mentale helbred og coronanedlukningerne

Unges mentale helbred lader ikke til at være langvarigt påvirket af coronanedlukningerne. Det viser et nyt studie fra BSIG, som forskere fra Københavns Universitet står bag. 

Covid_mentalt helbred

Forsker Katrine Strandberg-Larsen fra Københavns Universitet (KU) står bag BSIGs coronaundersøgelse fra foråret 2020 og den efterfølgende opfølgning fra foråret 2021. Katrine og andre forskere på KU har med brug af data herfra undersøgt unges mentale helbred i forbindelse med coronanedlukningerne. De har både kigget på data før, under og efter nedlukningerne.
Data fra før nedlukningerne stammer fra BSIGs 18-års undersøgelse, hvor BSIGs unge deltagere er blevet stillet en lang række af de samme spørgsmål om deres mentale helbred, som de er blevet stillet i coronaundersøgelserne. 

Ingen tegn på vedvarende negativ effekt på det mentale helbred

Mange har frygtet, hvordan det ville påvirke de unges mentale helbred, at samfundet blev lukket ned, så de unge hverken kunne komme i skole/på studie, ses med deres venner eller dyrke deres fritidsaktiviteter. 

Forskerne kunne således også se, at unges mentale helbred blev forværret under både første og anden nedlukning. 
Det tyder på, at der er tale om en chok-effekt. At når noget stort rammer, så påvirker det vores velbefindende. Men det er jo et eller andet sted også udtryk for noget sundt, at man reagerer på det, der sker i verden omkring os,” siger Katrine Strandberg-Larsen.

I takt med genåbningerne af samfundet blev de unges mentale helbred gradvist bedre igen.

Der er således ikke noget der tyder på, at nedlukningerne har haft en varig negativ effekt på de unges mentale helbred.
"Vi fandt ikke stærke indikationer for en vedvarende negativ effekt på det mentale helbred målt som livskvalitet, mental trivsel og ensomhed. Hverken ved den første eller den anden længevarende nedlukning af landet", fortæller Katrine Strandberg-Larsen.

 

Læs mere om undersøgelsen

Omtale af undersøgelsen på Københavns Universitets hjemmeside: Nedlukningerne bed sig ikke fast i unges mentale helbred

Politiken's omtale af undersøgelsen: Unges mentale helbred har ikke taget skade af coronanedlukningerne (fuld adgang kræver abonnement)

Den videnskabelige artikel:

The impact of the initial and second national COVID-19 lockdowns on mental health in young people with and without pre-existing depressive symptoms
Andrea Joensen, Stine Danielsen, Per Kragh Andersen, Jonathan Groot, Katrine Strandberg-Larsen
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35290818/