2021: Efterspørgsel efter BSIG-data trods endnu et år med covid-19

BSIG har i 2021 modtaget 24 nye ansøgninger fra forskere, der ønsker at bruge BSIG-data til deres forskningsprojekter. Antallet af nye publikationer nåede op på 38, og dermed tæller BSIGs samlede publikationsliste nu 685 publikationer. Samtidig blev 2021 året, hvor vi færdiggjorde både BSIGs pubertetsindsamling, dataindsamlingen blandt BSIGs 18-årige deltagere og ligeledes gennemførte en opfølgende dataindsamling om trivsel og mentalt helbred under pandemien. 

Publikationer og ansøgninger BSIG 2021

2021 blev igen et år, hvor covid-19 har sat sit præg på hele samfundet og således også på arbejdet i BSIG og hos de forskere, der arbejder med BSIGs data. Alligevel er det lykkes forskerne at få publiceret 38 videnskabelige publikationer baseret på BSIGs data.

Med disse 38 nye publikationer tæller BSIGs samlede publikationsliste ved årsskiftet 2021/2022 685 artikler totalt. Samtidigt har BSIG i 2021 modtaget 24 nye ansøgninger fra forskere, som ønsker at bruge data (og enkelte også biologisk materiale) til deres forskningsprojekter.

I BSIGs ledelse glæder vi os over, at forskere i Danmark og internationalt igen har formået at arbejde med data fra projektet trods de særlige forhindringer, som 2021 har budt på. 

Grundlaget for øget efterspørgsel efter BSIG-data i de kommende år er godt, og vi ser frem mod et år, hvor vi alle forhåbentlig slipper ud af covid-19s jerngreb. Vi ønsker alle - både deltagere og forskere – et rigtig godt nytår og glæder os til at tage fat med fornyede kræfter i 2022, hvor vi forudser, at aktiviteten vil stige, og at der vil være bud efter kohortens nyindsamlede data.

BSIGs samlede publikationsliste tæller 685 publikationer pr. 5. januar 2022.

Der er samlet blevet skrevet 51 PhD-afhandlinger baseret på BSIGs data og vi forventer, at 4-5 nye afhandlinger afsluttes i 2022.