Kaffe hæmmer ikke fostervæksten

"Vores undersøgelse tyder på at en moderat reduktion af koffeinindtag i sidste halvdel af graviditeten ikke har betydning for fødselsvægt eller graviditetens længde", siger Bodil Hammer Bech ved Aarhus Universitet. Vi fandt ingen reel forskel i gennemsnitlig fødselsvægt mellem to grupper kvinder, der hver især fik kaffe med og uden koffein".

Koffein gør ingen forskel

"I denne undersøgelse rekrutterede vi deltagere fra Bedre sundhed i generationer inden de var i 20. graviditetsuge. Deltagerne blev fordelt i 2 grupper. Den ene gruppe fik udleveret kaffe med koffein og den anden gruppe fik kaffe uden koffein. Deltagerne blev interviewet under graviditeten for at registrere kaffeindtaget og indtag af andre koffeinholdige drikkevarer", forklarer Bodil Hammer Bech.

Forskergruppen fandt, at børn af kvinder i den første gruppe (koffein) havde en gennemsnitlig fødselsvægt på 3539 gram, medens børnene i den anden gruppe (koffeinfri) gennemsnitlig vejede 3519 gram ved fødslen. Forskellen i koffeinindtag hos mødrene i de to grupper var på 182 mg.

Både kaffe og cigaretter
"Kvinder, der både røg og fik koffeinholdig kaffe, fødte børn med en gennemsnitlig fødselsvægt, der lavere, end børn af kvinder, der røg, men som fik koffeinfri kaffe.

Det kan være et tilfældigt fund, men det er muligt, at der er et samspil mellem koffein og stoffer i cigaretterne", forklarer Bodil Hammer Bech. 

Andre forhold

kan være af betydning "Vi havde kun mulighed for at studere koffein, så vi kan ikke afvise at andre stoffer i kaffe kan have indflydelse på fødselsvægt. Forsøget foregik også i sidste halvdel af graviditeten, så koffein kan have indflydelse på fødselsvægten via mekanismer i den tidlige graviditet uden at vi har været i stand til at påvise det, forklarer Bodil Hammer Beck, som glæder sig til at fortsætte med "kaffe-forskning" i årene fremover.

Læs den videnskabelige artikel:

Bech BH, Obel C, Henriksen TB, Olsen J.
Effekt af nedsættelse koffein på fødselsvægt og længde af drægtigheden: randomiserede, kontrollerede forsøg.
BMJ. 2007 februar 24, 334 (7.590): 409. EPub 2007 Januar 26