Nogle børn med autisme har tidligt en afvigende udvikling

Mange af de børn, som diagnosticeres med autisme, udviklede sig anderledes end andre børn allerede før, de fyldte to år. Denne viden gør det måske muligt at se og hjælpe disse børn tidligere.

Afvigende adfærd i de første leveår

Forskere ved Århus Universitetshospital står bag en ny undersøgelse, som viser, at nogle børn med autisme allerede viser tegn på afvigende udvikling i de første to leveår. Data fra Bedre sundhed i generationer (BSIG) ligger til grund for undersøgelsen.

Via Landspatientregisteret har forskerne fundet de børn i BSIG, som er blevet diagnosticeret med autisme. Samtidig har de kunnet benytte oplysningerne fra 6 og 18-måneders interviewene i BSIG, hvor forældrene allerede inden der var mistanke om autisme har svaret på spørgsmål om barnets udvikling.

"Allerede ved 18-måneders alder fandt vi i datamaterialet en tydelig sammenhæng mellem autisme og især forsinket motorisk udvikling, forklarer sundhedsplejerske og Ph.d.-studerende, Sanne Lemcke, som er en af forskerne bag undersøgelsen. 

Kort om autisme
Autisme er en biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, som forekommer hos omkring 1 % af en børneårgang.

Børn med autisme har svært ved at indgå i socialt samvær

  • svært ved at kommunikere med andre
  • foretrækker stereotype gentagelser af fx bevægelser.

Børnene er i gennemsnit 4-6 år, når diagnosen stilles.

Motorik, sprog og sociale relationer

Sammenhængen mellem autisme og sen motorisk udvikling var kun svag ved 6-måneders alder, men ved 18 måneders alderen var sammenhængen tydeligere. De fin- og grovmotoriske milepæle som at kunne gå selv og drikke af en kop var børn med autisme senere til at nå.

Forskerne fandt også at børnenes sproglige udvikling ofte var langsom, og man så ved 18-måneders alder tegn på, at børnenes interesse for at indgå i sociale relationer var begrænset. En del forældre til børn med autisme havde også tidligt været bekymret for, om børnenes hørelse eller syn var nedsat.

Tidlig indsats hjælper børn med autisme

Sanne Lemcke håber, at resultaterne fra undersøgelsen vil kunne hjælpe blandt andet sundhedsplejersker og læger til at være mere opmærksomme på disse tidlige tegn. ”Flere udenlandske projekter viser, at en tidlig intensiv indsats kan forbedre børnenes udvikling væsentligt, og det er derfor vigtigt at identificere børn med autisme så tidligt som muligt", forklarer Sanne Lemcke. "Resultaterne skulle også gerne hjælpe de mange forskere, som arbejder med at udvikle spørgeskemaer til tidlig opsporing af børn med autisme ” afslutter hun.

Læs den videnskabelige artikel:

Lemcke S et al.
Early Signs of Autism in Toddlers: A Follow-Up Study in the DNBC.
J Autism Dev Disord. 2013 Feb 13.