2011

2011

 • Alkohol og hjertemisdannelser
  15. juni 2011
  "Vi finder ingen forhøjet risiko for hjertemisdannelser hos børn, hvis mødre har indtaget alkohol under den første del af graviditeten", fortæller forsker Katrine Strandberg-Larsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

 • Feber og risiko for fosterdød
  4. maj 2011
  Man ved, at feber medfører misdannelser og fosterdød hos en lang række dyrearter. Enkelte undersøgelser har rejst mistanke om, at feber i graviditeten skulle øge risikoen for spontan abort også blandt mennesker...

 • Miljøgifte (PFOS/PFOA) og den motoriske og kognitive udvikling hos børnene
  17. april 2011
  Dette er det tredje i rækken af forskningsresultater som vedrører perfluorinerede kemikalier (PFOA/PFOS) hos gravide og børnenes udvikling. I dette forskningsprojekt har forskere brugt både blodprøver og data fra 1400...

 • Rygning giver tvillinger
  17. april 2011
  Overvægtige gravide, der samtidig ryger, har større risiko for at få tvillinger. Dette er konklusionen på en undersøgelse i BSIG, hvor data fra 1000 tvillingegraviditeter er analyseret af en forskergruppe med professor...

 • Paracetamol og astma hos børn
  17. april 2011
  Tager den gravide paracetamol mens hun er gravid, kan det måske øge risikoen for astma hos barnet. Forskere har set denne sammenhæng i en tidligere undersøgelse, og sammenhængen genfindes i dette studie, som er gennemf...

 • Perfluorinerede kemikalier gør det svært at blive gravid
  17. april 2011
  "Der er en klar statistisk sammenhæng mellem ventetid til graviditet og koncentrationen af PFOA og PFOS i blodet", siger professor Jørn Olsen, der står bag en nyt studie fra BSIG

 • Smertestillende medicin
  17. april 2011
  I BSIG har ca. 88.000 gravide opgivet, at de har taget smertestillende medicin i de første tre måneder af graviditeten, og ca. 3800 BSIG-børn er registreret med misdannelser i Sundhedsstyrelsens registre.

 • Perfluorinerede kemikalier og fosterets vækst
  10. april 2011
  Der er en klar sammenhæng mellem niveauet af perfluoroktansyre (PFOA) i moderens blod på den ene side og barnets længde og maveomfang på den anden, udtaler forskergruppen, som gennem nogen tid har interesseret sig for de perfluorinerede kemikaliers e...

 • Gravides brug af mobiltelefon hæmmer ikke småbørns udvikling
  6. april 2011
  Selv om gravide kvinder taler i mobiltelefon eller har deres tændte mobiltelefon i lommen, udvikler deres børn sig normalt hvad angår sprog og motorik. Det er konklusionen på en ny undersøgelse fra Bedre sundhed i gene...

 • Dioxin hæmmer ikke fostervæksten
  20. marts 2011
  Dioxin og dioxin-lignende stoffer fra fed fisk ser ikke ud til at føre til lavere fostervækst. Det mener gruppen af forskere ved Statens Serum Institut, som tidligere har fundet at fed fisk kan give børn med lav fødselsvægt.

 • Kan mobiltelefoner give børn adfærdsproblemer?
  7. marts 2011
  Et nyt studie baseret på data fra BSIG viser en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon under graviditeten og adfærdsproblemer hos børnene senere hen. ”Men sammenhængen er svag, og vi advarer mod panik”, sige...

 • Hypospadi og brug af Loratadin i graviditeten
  3. marts 2011
  Et studie baseret på data fra BSIG viser ingen sammenhæng mellem brug af lægemidlet Loratadin i graviditeten og lidelsen hypospadi.

 • Skifteholdsarbejde og spontan abort
  2. marts 2011
  Skifteholdsarbejde og stress på arbejdspladsen er forhold, som måske kan give visse grupper af gravide helbredsproblemer.

 • Rapporterer gravide om deres brug af lægemidler?
  6. februar 2011
  I hvor høj grad er der sammenfald mellem købt og brugt medicin blandt gravide?. I denne undersøgelse ønskede forskerne netop at finde svar på dette spørgsmål. De koblede derfor oplysninger om køb ...

 • Uddannelse forhindrer tidlige fødsler
  2. februar 2011
  Risikoen for at få et barn, der er for tidligt født er højere for kvinder, der har ikke har nogen uddannelse ud over folkeskolen. Dette viser en undersøgelse, der har benyttet data fra BSIG. Skolegang har større bety...

 • Motion i graviditeten og for tidlig fødsel
  2. februar 2011
  Resultaterne fra dette forskningsprojekt tyder ikke på, at motion har uhensigtsmæssige effekter på risikoen for for tidlig fødsel og taler derfor ikke imod eksisterende retningslinjer på området.

 • Interviewerens rolle i Bedre sundhed i generationer.
  2. februar 2011
  Påvirker interviewernes egne holdninger de svar, som deltagerne giver? Kun i meget ringe grad, er konklusionen på denne undersøgelse, hvor forskere har set på, om intervieweres egne holdninger og vaner i forbindelse med alkoh...

 • Giver begrænset deltagelse i BSIG fejlagtige forskningsresultater?
  2. februar 2011
  Forskere ved Århus Universitet har undersøgt de forskningsmæssige konsekvenser af, at kun ca. 60% af de inviterede danske gravide valgte at deltage i ’Bedre Sundhed i generationer’. Resultaterne er betryggende for kohor...