Ondt i maven eller ørerne hos baby kan give ondt i ryggen hos teenageren

Forskere fra Københavns Universitet står bag et nyt studie fra BSIG, hvor de ser, at børn, der har oplevet smerte tidligt i livet, er mere tilbøjelige til at rapportere alvorlige rygsmerter i ungdomsårene.

Ondt i ryggen

”Vi ville undersøge, om smerte i barndommen kunne påvirke de neurobiologiske mekanismer, som styrer smerteoplevelsen senere i livet”, forklarer ph.d.-studerende Anne Cathrine Jørgensen, som har stået for undersøgelsen sammen med kolleger fra Københavns Universitet.

Hun fortsætter: ”Som udtryk for smerte har vi brugt oplysninger fra BSIGs mødre om kolik og mellemørebetændelser i den periode, hvor børnene var under 18 måneder. Disse oplysninger om smerte i den tidlige barndom sammenholder vi med oplysninger om rygsmerter, som de unge selv har fortalt om i BSIGs 11-års undersøgelse”.

Forskerne har brugt oplysninger om knap 30.000 BSIG-børn og de fandt, at børn, der har oplevet smerte tidligt i livet, var mere tilbøjelige til at rapportere alvorlige rygsmerter i ungdomsårene. Det samme resultat fandt forskerne, når de kiggede på hovedpine og mavesmerter i ungdomsårene.

”Smertefulde oplevelser i det tidlige liv ser altså ud til at betyde noget for, hvordan man senere i livet oplever smerte”, konkluderer Anne Cathrine Jørgensen. ”Det kan være, at smerte tidligt i livet påvirker programmeringen af hjernens smerterespons, men psykosociale forhold kan også spille en rolle.”

Læs den videnskabelige artikel her:

Joergensen AC, Lucas R, Hestbaek L, Andersen PK, Nybo Andersen AM.
Early-life programming of pain sensation? Spinal pain in pre-adolescents with pain experience in early life
Eur J Pediatr. 2019 Oct 17. doi: 10.1007/s00431-019-03475-9