Forskningsmøde i BSIG

Et spændende og særdeles vellykket møde for BSIGs forskerkreds blev afholdt den 23. januar 2018 på Statens Serum Institut, hvor knap 50 forskere mødtes og fremlagde deres forskning i BSIGs data for hinanden.

Peter Bager forskningsmoede
Forsker Peter Bager, Ph.d. præsenterer sin forskning til BSIGs forskermøde 2018.

Statens Serum Institut lagde i tirsdags lokaler til, da en bred kreds af de forskere, der arbejder med data fra BSIG, mødtes til fælles erfarings- og idéudveksling.

BSIGs ledelse håber, at mødet kan blive det første i en årlig tradition. De videnskabelige oplæg var en demonstration af både relevansen og spændvidden i de projekter, der udspringer af BSIGs data, og det giver ledelsen motivation til at fortsætte med at administrere og udvide BSIG som forskningsressource.