Nikotin-erstatning hos gravide øger risiko for kolik

Kvinder, som har brugt nikotin-erstatningsprodukter, ser ud til at have en forhøjet risiko for at få et kolikbarn. Data fra mere end 63.000 gravide i Bedre sundhed i generationer (BSIG) danner grundlaget for dette nye forskningsresultat.

Nikotin kan være medvirkende til spædbarnskolik

Fra tidligere forskning ved man, at kvinder, som ryger under graviditeten, har en forhøjet risiko for at få et kolikbarn. Nu ser det ud til, at det samme gør sig gældende, hvis kvinderne har brugt nikotinerstatnings-produkter, mens de var gravide.

En ny undersøgelse baseret på data fra BSIG viser, at kvinder, som havde anvendt nikotinerstatnings-produkter under graviditeten, havde godt halvanden gang højere risiko for at få et barn med kolik i forhold til kvinder, der ikke røg eller benyttede nikotinprodukter. Den samme risiko gjorde sig gældende, hvis kvinden både havde røget og anvendt nikotinprodukter. For kvinder, der kun havde røget under graviditeten, var risikoen 1,3 gang så høj, dvs. lidt lavere end ved brug af nikotinprodukter.

"Vores undersøgelse er den første, hvor sammenhængen mellem erstatningsprodukter og kolik er blevet undersøgt, og resultaterne tyder på, at nikotin i sig selv under graviditet kan bidrage til kolik hos barnet" siger Ioanna Milidou, der er læge og gennemfører forskningen som led i sin ph.d. uddannelse.

Hvad er kolik?

Kolik - såkaldt 3-måneders kolik - ses hos ca. hvert 10. spædbarn*, og defineres som anfald af irritabilitet, gråd eller uro i mere end 3 timer pr. dag, i mere end 3 dage pr. uge hos et i øvrigt raskt barn. Man kender ikke årsagen til kolik, og der er p.t. ingen effektiv behandling.

Kilde: Sundhed.dk

*I denne undersøgelse fik 7,4% af de kvinder, der hverken røg eller benyttede nikotinprodukter under graviditeten, et barn med kolik. Blandt BSMBs deltagere blev altså hvert 13. eller 14. spædbarn ramt af kolik.  

Advarer ikke mod nikotin-erstatningsprodukterne

"Resultatet skal ikke ses som en advarsel mod at bruge nikotinerstatningsprodukter. Rygning giver langt flere skadelige virkninger på børn under graviditet, så hvis rygning er eneste alternativ, er andre nikotinprodukter at foretrække", siger Ioanna Milidou.

Resultatet bør bekræftes af andre undersøgelser

Forskerne bag studiet har analyseret data fra mere end 63.000 kvinder og deres børn, der alle har deltaget i BSIG. Alligevel mener forskerne, at resultatet bør følges op af yderligere undersøgelser, da dette er den første undersøgelse, som belyser sammenhængen mellem  brug af nikotinprodukter under graviditet og kolik hos barnet.

Læs den videnskabelige artikel:

Milidou I, Henriksen TB, Jensen MS, Olsen J, Søndergaard C.
Nicotine replacement therapy during pregnancy and infantile colic in the offspring.
Pediatrics. 2012 Mar;129(3):e652-8. Epub 2012 Feb 20.