Prægravid overvægt, vægtstigning under graviditet og risiko for at føde for tidligt

Med data fra Bedre sundhed i generationer blev sammenhængen mellem den gravides vægtforhold og graviditetens længde undersøgt. Forskerne fandt bl.a. en sammenhæng mellem svær overvægt og risiko for for tidlig fødsel.

Stor interesse i årsager til for tidlig fødsel

For tidlig fødsel, hvilket vil sige fødsel før 37 fulde ugers graviditet, er forbundet med en øget dødelighed og sygelighed hos barnet og betragtes som en af de mest alvorlige graviditetskomplikationer. I den vestlige verden er store ressourcer blevet investeret i at afdække årsager til for tidlig fødsel, dog uden at der har været reelle forskningsgennembrud. Fokus har især været på at identificere risikofaktorer, som man har mulighed for at påvirke enten før og under graviditeten, heriblandt kvindens prægravide vægt og vægtstigning under graviditet. Tidlige studier har fundet, at især prægravid undervægt og lav vægtstigning under graviditeten indebærer en øget risiko for spontant at føde for tidligt, medens en eventuel sammenhæng mellem prægravid overvægt og for tidlig fødsel stadig er sparsomt belyst.

Undersøgelse tyder på sammenhæng mellem overvægt og for tidlig fødsel

Det store datamateriale fra ’Bedre Sundhed i generationer’ gav os mulighed for at undersøge sammenhængen mellem prægravid overvægt, vægtstigning under graviditet og forskellige typer af præterm fødsel med større detaljeringsgrad end set i andre studier. Bodymass index (BMI), beregnet som vægt i kilo / højden i m2, blev brugt til at fastsætte graden af overvægt. Efter at tvillinger var ekskluderet fra studiet var hyppigheden af for tidlig fødsel 5%. Vi fandt, at sammenlignet med normalvægtige kvinder (18.5£BMI<25) havde svært overvægtige kvinder (bmi ³30) en øget risiko for spontant at føde for tidligt, hvis fødslen var startet med vandafgang, men ikke hvis fødslen var startet med veer. Ligeledes havde de en øget risiko for at få foretaget kejsersnit eller sat fødslen i gang inden 34 fulde graviditetsuger, men denne overrisiko kunne forklares af en øget risiko for graviditetsrelaterede sygdomme blandt disse kvinder. Lav ugentlig vægtstigning var forbundet med en øget risiko for alle typer af for tidlig fødsel, især før fulde 34 uger.

At svært overvægtige kvinder var i øget risiko for vandafgang før fulde 37 uger er et nyt fund, som bør efterprøves i andre datamaterialer. Studiet fandt også, at den samlede risiko for at føde for tidligt var let øget hos svært overvægtige kvinder, hvilket er et vigtigt fund set i lyset af fedmeepidemien blandt kvinder i den fødedygtige alder.