Børn født efter fertilitetsbehandling vokser normalt

Ny forskning baseret på data fra BSIG viser, at væksttal for 5-årige ikke er påvirket af fertilitetsbehandling.

Der er ikke forskelle på vægt, højde, hovedomfang eller BMI hos 5-årige børn, uanset om de er undfanget naturligt eller efter fertilitetsbehandling. Det har heller ikke betydning, om det har taget lang tid at blive gravid.

Det er konklusionen på et forskningsprojekt, hvor forskere fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Københavns Universitet har set på vækstmål fra 1773 5-årige børn.

Forskerne har set på vægt, højde, hovedomfang og BMI hos 5-årige børn fra den danske fødselskohorte, Bedre sundhed i generationer, og de har taget højde for en lang række vigtige faktorer, der også kan påvirke barnets vækst. 

"Fertilitetsbehandling er en uvurderlig mulighed for, at ufrivilligt barnløse par eller kvinder kan blive forældre og behandlingerne er meget anvendte i Danmark, hvor knap 10 % af alle nyfødte undfanget efter en eller anden type behandling”, forklarer Bjørn Bay, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

”Det er tidligere påvist, at børn undfanget efter fertilitetsbehandling vejer mindre ved fødslen. Det var derfor vigtigt at afklare, om denne vægtforskel fortsætter ind i barndomsårene”, afslutter Bjørn Bay.

Læs den videnskabelige artikel:

Bay B, Mortensen E, Kesmodel U.
Is subfertility or fertility treatment associated with long-term growth in the offspring?
A cohort study Epub 2014 Aug 11.