Kønsidentitet og pubertetsudvikling

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt sammenhængen mellem børns ønske om at være af det modsatte køn og deres pubertetsudvikling.

Koensidentitet og pubertetsudvikling

Vi har undersøgt om børn, som rapporterer et ønske om at være af det modsatte køn i 11-års alderen, har en anderledes pubertetsudvikling end børn, som ikke rapporterer et ønske om at være af det modsatte køn” fortæller kandidatstuderende Anne Hjorth Thomsen, som sammen med professor Cecilia Ramlau-Hansen, leder af BSIGs Pubertetsundersøgelse, har stået i spidsen for studiet.

Børnene besvarede i BSIGs 11-års undersøgelse et spørgsmål omhandlende deres ønske om at være af det modsatte køn. Disse oplysninger blev kombineret med oplysninger fra spørgeskemaer i BSIG Pubertetsundersøgelse, hvor de unge hver 6. måned igennem puberteten rapporterede deres aktuelle stadie for flere forskellige pubertetsmilepæle.

Omkring 5% af børnene rapporterede et enten delvist eller et helt ønske om at være af det modsatte køn i 11 års-alderen. Resultaterne tyder på, at børn som i 11-års alderen rapporterede et ønske om at være af det modsatte køn, havde tendens til omkring to måneders tidligere pubertetsudvikling sammenlignet med børn, som ikke havde et ønske om at være af det modsatte køn i 11-års alderen. Denne tendens kunne observeres både hos de børn, der var født som drenge og som piger.

Da dette studie er et af de første i verden til at undersøge sammenhængen mellem børns ønske om at være af det modsatte køn og deres pubertetsudvikling, understreger forskerne, at det er vigtigt med flere studier på området, før der kan drages konklusioner.

Læs den videnskabelige artikel:

Anne Hjort Thomsen, Anne Gaml-Sørensen, Nis Brix, Andreas Ernst, Lea L.H. Lunddorf, Katrine Strandberg-Larsen, Astrid Højgaard, Cecilia Høst Ramlau-Hansen.
Gender incongruence and timing of puberty: a population-based cohort study. 
doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.07.018