Ingen stærk sammenhæng mellem nitrat i drikkevandet og reproduktivt helbred

Forskere ved Aarhus Universitet har stået i spidsen for et studie, hvor de undersøgte sammenhængen mellem nitrat i drikkevand og forlænget ventetid til graviditet, fertilitetsbehandling og graviditetstab. Den overordnede konklusion var, at nitrat i drikkevandet ikke var forbundet med nedsat frugtbarhed.

Kvinde drikker vand

Forskere ved Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Horsens Fertilitetsklinik og Yale School of Public Health har for alle graviditeter i BSIG undersøgt, hvorvidt nitrat i drikkevandet har reproduktionsskadelige effekter.

Ninna Hinchely Ebdrup stod som ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed og Institut for Klinisk Medicin i spidsen for dataanalyserne. Hun forklarer:
Vi har i mange år haft viden om, at der er en sammenhæng mellem nitrat i drikkevandet og helbredet, og infertilitet og nedsat frugtbarhed har stor betydning folkesundheden. De gældende drikkevandsstandarder er sat i forhold til akut toksiske effekter, men vi ved meget lidt om, hvordan daglig, livslang påvirkning fra lave koncentrationer af nitrat påvirker vores reproduktive sundhed”.

Den gravides nitrat indtag fra drikkevand blev beregnet ved at koble alle 100.000 graviditeter i BSIG med nationale sundhedsregistre samt nitratkoncentrationer af drikkevandet, hvor kvinden boede.
Forskerne fandt overordnet ikke, at nitrat i drikkevand var forbundet med reproduktions-skadelige effekter.

Det er gode nyheder, at de danske lave niveauer for nitrat i drikkevandet ikke blev forbundet med forlænget ventetid til graviditet eller fertilitetsbehandling. Vi fandt signaler i vores resultater som ikke kan udelukke en sammenhæng med øget risiko for graviditetstab. For at nuancere dette fund er det vigtigt at etablere datasæt, hvor helt tidlige graviditetstab er inkluderet”, afslutter Ninna Hinchely Ebdrup.

Læs de videnskabelige artikler her:

Ninna Hinchely Ebdrup, Jörg Schullehner, Ulla Breth Knudsen, Zeyan Liew, Anne Marie Ladehoff Thomsen, Julie Lyngsø, Bjørn Bay , Linn Håkonsen Arendt , Pernille Jul Clemmensen, Torben Sigsgaard, Birgitte Hansen, Cecilia Høst Ramlau-Hansen.
Drinking water nitrate and risk of pregnancy loss: a nationwide cohort study.
Environmental Health. Sep. 2022. DOI: 10.1186/s12940-022-00897-1

Ninna Hinchely Ebdrup, Ulla Breth Knudsen, Jörg Schullehner, Linn Håkonsen Arendt, Zeyan Liew, Julie Lyngsø, Bjørn Bay, Pernille Jul Clemmensen, Torben Sigsgaard, Birgitte Hansen, Cecilia Ramlau-Hansen
Nitrate in Drinking Water and Time to Pregnancy or Medically Assisted Reproduction in Women and Men: A Nationwide Cohort Study in the Danish National Birth Cohort.
Clinical Epidemiology. April 2022. doi: 10.2147/CLEP.S354926.