Betydning af for tidlig fødsel for barnets kognitive udvikling

Et nyt studie baseret på BSIG-data finder en sammenhæng mellem for tidlig fødsel og lavere intelligens samt eksekutiv funktion hos 5-årige danske børn.

Baby i respirator

Forskere fra Københavns Universitet står bag den nye undersøgelse, som bygger på oplysninger om 1776 BSIG-børn og deres mødre. Alle de medvirkende børn har gennemført en neuropsykologisk test, da de var 5 år gamle.

Emilie Pi Fogtmann Sejer, som er ansvarlig for undersøgelsen, udtaler:

Vi fandt ud af, at børn født før 34. graviditetsuge havde væsentligt lavere IQ end børn født til terminen. Deres IQ var hele 10,6 IQ-point lavere. Desuden havde børn født før uge 34 signifikant dårligere eksekutiv funktion, mens vi ikke fandt nogen forskel i deres opmærksomhed 
Emilie Pi Fogtmann Sejer
Hvad betyder eksekutiv funktion?
Eksekutiv funktion henviser til barnets evne til planlægning, initiativtagen, dømmekraft og selvkontrol.

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem for tidlig fødsel og intelligens, opmærksomhed og eksekutiv funktion for børn født mellem 34. og 37. graviditetsuge. Det vil altså sige, at studiet udelukkende viser en sammenhæng for de børn, der er født mere end 6 uger før termin.

Emilie Pi Fogtmann Sejer forklarer, at de i studiet havde mulighed for at tage højde for andre faktorer end for tidlig fødsel, som kunne påvirke barnets kognitive udvikling. Det kunne fx være forældrenes uddannelse og intelligens. Dette er nyt i forhold til tidligere studier på området og er takket være de mange oplysninger, som BSIGs deltagere har bidraget med igennem årene.

Studiet viser, at forældrenes uddannelse og morens IQ kunne forklare noget af sammenhængen mellem fødselstidspunktet og barnets kognition, men de to faktorer kunne langt fra forklare det hele.

Derfor kan vi konkludere, at fødselstidspunktet spiller en ret stor rolle i forhold til at forudsige den kognitive udvikling hos et barn. De negative konsekvenser af for tidlig fødsel så vi kun hos børn født før 34. graviditetsuge. Vi har dog brug for flere studier, som kan bekræfte disse fund. 
Emilie Pi Fogtmann Sejer

Læs den videnskabelige artikel her:
Sejer EPF, Bruun FJ, Slavensky JA, Mortensen EL, Schiøler Kesmodel U

Impact of gestational age on child intelligence, attention and executive function at age 5: a cohort study
BMJ Open. 2019 Sep 8;9(9):e028982. doi: 10.1136/bmjopen-2019-028982.