2008

2008

 • Alkohol i graviditeten - hvem og hvornår?
  23. november 2008
  Mange kvinder drikker alkohol tidligt i graviditeten, inden de ved, at de er gravide. Mange kvinder drikker også alkohol senere i graviditeten, når graviditeten er erkendt. Er der forskel på kvinderne i disse to grupper? Mod hvem skal en evt. forebyg...

 • For meget motion kan give svangerskabsforgiftning
  23. november 2008
  En ny undersøgelse fra ”Bedre sundhed i generationer” (BSIG) viser, at mere end 4½ timers motion om ugen tidligt i graviditeten er forbundet med forhøjet risiko for svangerskabsforgiftning. Forskere fra Statens Serum Institut har sammenholdt oplysnin...

 • Binge-drinking og risiko for fosterdød
  23. november 2008
  Mange gravide har ved mindst én lejlighed drukket større mængder af alkohol. Dette betegnes "binge-drinking" - dvs. enkeltstående episoder, hvor man drikker 5 genstande eller mere. Binge-drinking finder som oftest sted i den periode af graviditeten, ...

 • Allergi og infektionssygdomme
  23. november 2008
  Det ser ikke ud til at infektionssygdomme tidligt i livet beskytter mod allergi blandt børn under 18 måneder. Uanset om børnene har haft en infektion eller ej er der dog en beskyttende effekt af at have ældre søskende...

 • Rygning, nikotin og medfødte misdannelser
  6. januar 2006
  I denne undersøgelse blev der fundet en sammenhæng mellem brug af nikotinpræparater hos gravide og medfødte misdannelser hos barnet. Dog understreger professor Jørn Olsen: "Kvinder, der bruger eller har brugt nikotinp...