2014: ny rekord i antallet forskningsresultater

2014 bød igen på ny rekord i antallet forskningsresultater fra BSIG. Det viser, hvor vigtige BSIGs data er.

I 2014 blev der publiceret 52 nye artikler baseret på data fra BSIG. I 2013 og 2012 var tallet hhv. 44 og 42.
BSIGs samlede publikationsliste tæller nu 343 publikationer.

BSIGs ledelse glæder sig over denne udvikling og ser frem til at kunne stille forskningsmateriale til rådighed for stadig flere forskere.

Projektets deltagere kan være stolte

Professor Jørn Olsen, som leder af BSIG er glad for, at så mange deltagere tager sig tid til at bidrage med egne oplysninger: "Alle jer, der flittigt udfylder vores spørgeskemaer, kan være stolte af at have været med til at skabe ny viden om sundhed og trivsel blandt voksne og børn", siger han og fortsætter:

"I 2014 afsluttede vi to store dataindsamlinger blandt vores 11-årige deltagere og blandt BSIGs mødre, og mange forskere ser frem til at analysere disse data i årene, som kommer".

Klik her for at se figuren i stort format 

Publikationer fra BSMB 1997-2014