Hypospadi og brug af Loratadin i graviditeten

Et studie baseret på data fra BSIG viser ingen sammenhæng mellem brug af lægemidlet Loratadin i graviditeten og lidelsen hypospadi.

I 2001 viste en svensk undersøgelse en 2 gange øget risiko for hypospadi for drenge født af mødre, der havde brugt lægemidlet Loratadin. Loratadin er et hyppigt brugt antihistamin mod allergi.

I BSIGs datasamling havde vi mulighed for at undersøge brug af Loratadin og andre antihistaminer i de perioder hvor urinrøret lukkes; i 8-14 graviditetsuge. Ved at sammenholde brug af lægemidlet for de 203 børn med hypospadi i databasen, med brug af lægemidlet i graviditeter, der ikke endte med hypospadi, kan man beregne, om brugen af lægemidler øger risikoen for hypospadi.

Hypospadi

Hypospadi er en relativ hyppig medfødt lidelse hos drengebørn, hvor urinrøret ikke udmunder på spidsen af penis, men længere nede. Denne lidelse ses hos ca. 0,5 % af alle drengebørn.
Årsagerne til hypospadi kendes ikke, men miljøgifte og lægemidler har været i søgelyset.

Vore analyser tyder ikke på en sådan sammenhæng. Brug af Loratadin og andre antihistaminer synes ikke at øge risikoen for hypospadi. Denne konklusion støttes i øvrigt af flere andre studier, der fulgte efter det svenske fund. 

Læs den videnskabelige artikel:

Pedersen L, Nørgaard M, Skriver MV, Olsen J, Soerensen HT.
Prenatal Exposure to Loratadine in children with Hypospadias: a Nested Case-Control Study within the Danish National Birth Cohort.
Am J Ther. 2005;12(5).