Motion i graviditeten og for tidlig fødsel

Resultaterne fra dette forskningsprojekt tyder ikke på, at motion har uhensigtsmæssige effekter på risikoen for for tidlig fødsel og taler derfor ikke imod eksisterende retningslinjer på området.

Resultater

Der sås en let nedsat risiko for for tidlig fødsel blandt kvinder, der dyrkede motion. Denne sammenhæng var uafhængig af type af motion eller mængde af motion. Og også uafhængig af, hvor tidlig fødslen var – det var altså ikke sådan, at en evt. motionseffekt var større (eller mindre) blandt de meget tidlige fødsler.

Metode og deltagere 

Selvoplyste data fra 87,232 graviditeter blev analyseret. I to interviews havde kvinderne opgivet oplysninger om motion under graviditeten (motionsform, hyppighed, varighed). Oplysninger om hvor langt kvinden var henne i graviditeten, da hun fødte, kom fra Landspatientregistret.

Baggrund

Mange unge kvinder er fysisk aktive, og jordemødre og læger bliver ofte spurgt om rådgivning vedrørende motion i graviditeten. Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag fysisk aktive kvinder at fortsætte deres aktivitetsniveau som hidtil, mens ikke-aktive kvinder anbefales at øge deres aktivitetsniveau ifm. graviditet. Raske gravide kvinder anbefales min. 30 minutters moderat træning om dagen. Der mangler imidlertid undersøgelser af mulige effekter af motion i graviditeten, særligt ift. barnets sundhed. Dette studie omhandler sammenhængen mellem motion under graviditeten og risikoen for for tidlig fødsel.

Læs den videnskabelige artikel:
Juhl M, Andersen PK, Olsen J, Madsen M, Jørgensen T, Nøhr EA, Andersen AN.
Physical exercise during pregnancy and the risk of preterm birth: a study within the Danish national Birth Cohort.
Am J Epidemiol, 2008