Påvirkninger fra fluorstoffer i fosterlivet kan nedsætte børns opmærksomhed og eksekutive funktion

Ny forskning baseret på data fra BSIG viser, at der er en sammenhæng mellem niveauet af visse fluorstoffer hos mor under graviditeten og børnenes opmærksomhed og deres eksekutive funktion i 5-års alderen.

Dreng og pige loeber

Fluorstoffer (såkaldte perfluorerede stoffer/PFAS) findes mange steder i vores omgivelser. De ophobes i kroppen og kan hos gravide overføres til fostret.

I et nyt studie fra BSIG har en gruppe forskere ved Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Yale (USA) målt niveauer af 7 forskellige fluorstoffer hos gravide kvinder. Herefter undersøgte de sammenhængen mellem niveauerne af fluorstoffer og opmærksomhed samt eksekutiv funktion hos kvindernes børn ved en opfølgende undersøgelse, da børnene var i 5-års alderen. I alt deltog 1593 børn i opfølgningen.

Hvad betyder eksekutiv funktion?
Eksekutiv funktion beskriver barnets evne til planlægning, initiativtagen, dømmekraft og selvkontrol.

Cathrine Carlsen Bach, Aarhus Universitetshospital, har udført flere af analyserne i studiet, og hun forkalerer: ”Studiet viser, at der er en statistisk sammenhæng mellem højere niveauer af perfluoroktansulfonamid (PFOSA) hos mor og nedsat selektiv opmærksomhed hos barnet. Vi fandt ikke en sådan sammenhæng for de andre undersøgte fluorstoffer”.

Forskerne fandt hellere ingen sammenhæng mellem eksponering for fluorstoffer og eksekutiv funktion, når funktionen blev vurderet af børnenes pædagoger. Men når forældrene skulle vurdere børnenes eksekutive funktion, viste analyserne, at en højere eksponering for perfluoroktansyre (PFOA) var associeret med nedsat eksekutiv funktion.

Hvad betyder selektiv opmærksomhed?
Selektiv opmærksomhed handler om evnen til at kunne fokusere på noget specifikt uden at blive distraheret.
 "Det er især de potentielle negative effekter af eksponering for PFOSA, som bør undersøges nærmere”, siger Cathrine Carlsen Bach. ”Effekterne af dette stof har været sparsomt belyst, så vi har begrænset viden på området. Men fluorstofferne er meget udbredte i vores samfund, og deres mulige effekter kan derfor tænkes at have en betydning for folkesundheden”, afslutter hun. 

Læs den videnskabelige artikel:

Cathrine Carlsen Bach, Zeyan Liew, Niels Bjerregård Matthiesen, Tine Brink Henriksen, Bodil Hammer Bech, Ellen Aagaard Nøhr, Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, Jørn Olsen.
In utero exposure to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances and attention and executive function in the offspring: A study in the Danish National Birth Cohort.
Environmental Research, Volume 212, Part B, September 2022, 113262