Jerntilskud blandt gravide

Formålet med studiet var at undersøge hvor mange kvinder, der følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om at tage et dagligt tilskud på 50-70 mg jern fra graviditetsuge 20 og frem. Desuden blev det undersøgt, om der var forskelle på de kvinder der hhv. tog og ikke tog jerntilskud mht. livsstilsfaktorer og kostvaner.

Dette blev undersøgt blandt deltagerne i BSIG. Alle kvinderne fik i uge 25 tilsendt et kostspørgeskema, hvori de bl.a. kunne rapportere brug af kosttilskud i de foregående fire uger. Informationer om livsstilsfaktorer blev rapporteret i to telefoninterviews i graviditeten, i hhv. uge 12 og 30. I alt undersøgte vi 50.902 kvinder. Resultatet af undersøgelsen var, at ca. 77 % af kvinderne fulgte Sundhedsstyrelsens anbefaling, selvom mange ikke fik den anbefalede dosis, hvilket til dels kan skyldes, at de produkter der sælges på markedet ofte indeholder højere doser af jern. Efterlevelse af anbefalingerne var forbundet med kvindernes alder, BMI, rygevaner og uddannelsesniveau, således at der var flere der tog jerntilskud blandt de ældre, slanke, ikke-rygende kvinder, der havde en lang eller mellemlang uddannelse.

Selvom der overordnet set var en høj efterlevelse af anbefalingen, hvilket tyder på at budskabet når ud til målgruppen, lader det til, at der er uklarhed om den rette dosis af jerntilskud. Desuden bør der være mere fokus på at få budskabet ud til sårbare grupper af kvinder, såsom de yngre og rygende kvinder, med kort eller ingen uddannelse.

Læs den videnskabelige artikel:

Knudsen VK, Hansen HS, Ovesen L Mikkelsen TB, Olsen SF.
Iron supplement use among Danish pregnant women.
Public Health Nutr, 2007 Oct;10(10):1104-1110