Ingen stærk sammenhæng mellem forældres alder og tidspunktet for barnets pubertet

Flere vælger at blive forældre i en sen alder. Et nyt BSIG-studie fra Aarhus Universitet viser, at denne udvikling ikke umiddelbart ser ud til at være medvirkende til den faldende pubertetsalder blandt danske unge.

I et nyt studie baseret på data fra BSIG har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt, om der var en sammenhæng mellem forældres alder og tidspunktet for barnets pubertet. Hvis forældrene har en forholdsvis høj alder ved barnets undfangelse, kan barnets sundhed måske påvirkes gennem ophobning af skadelige eksponeringer hos forældrene, genetiske mutationer i æg og sæd, kromosomforandringer, hormonelle forandringer og epigenetiske faktorer. Forskerne formodede, at disse forhold kunne påvirke barnets pubertetsudvikling (som et mål for den reproduktive sundhed) og satte sig derfor for at undersøge denne problemstilling.

Forskerne brugte data fra BSIGs pubertetsundersøgelse, hvor mere end 15.000 unge BSIG’ere i perioden 2012-2018 besvarede halvårlige spørgeskemaer om deres pubertetsudvikling. Disse data blev sammenholdt med data om forældrenes alder ved barnets fødsel.

Forskerne fandt, at der ikke var nogen stærk sammenhæng mellem forældres alder ved barnets fødsel og pubertetstiming - hverken hos deres døtre eller sønner.

Det tyder således ikke på, at den faldende pubertetsalder blandt danske unge kan forklares ved, at flere vælger at blive forældre i en sen alder”, siger Anne Marie Ladehoff Thomsen, som er én af forskerne bag studiet.

Læs den videnskabelige artikel:
Anne Marie Ladehoff Thomsen, Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Jørn Olsen, Nis Brix, Anne-Marie Nybo Andersen, Lea Lykke Harrits Lunddorf, Andreas Ernst
The influence of parental age on timing of puberty: A study in the Danish National Birth Cohort
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34058902/