Ellen Aagaard Nøhr professor i jordemodervidenskab

Ellen Aagaard Nøhr har arbejdet med data fra Bedre sundhed i generationer lige fra projektet startede. Den 1. juni 2013 tiltræder hun en kombinationsstilling som professor og jordemoder ved Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH).

Data fra BSIG er kilde til megen nyttig viden om, hvordan vi undgår sygdomme under graviditet og i barndommen. Det er en glæde for BSIGs projektledelse, at data fra BSIG også har været et vigtigt arbejdsredskab for Danmarks første professor i jordemodervidenskab.

"Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med professor Nøhr og den gruppe, hun får tilknyttet ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital", siger Jørn Olsen, BSMBs leder og professor ved Aarhus Universitet.

Ellen Aagaard Nøhr er fortsat involveret i Bedre sundhed i generationer. Hun leder BSIGs "Mødreundersøgelse" -  en større spørgeskemaundersøgelse med fokus på mødrenes helbred 12-15 år efter fødslen - samt en forskningsgruppe med adskillige ph.d.-studerende, som undersøger de mere langsigtede helbredskonsekvenser af graviditets-relateret overvægt.