Miljøgifte (PFOS/PFOA) og den motoriske og kognitive udvikling hos børnene

Dette er det tredje i rækken af forskningsresultater som vedrører perfluorinerede kemikalier (PFOA/PFOS) hos gravide og børnenes udvikling. I dette forskningsprojekt har forskere brugt både blodprøver og data fra 1400 BSIG familier og ligeledes data fra andre af Sundhedsstyrelsens registre.

Baggrund

Perfluorinerede kemikalier (PFOA/PFOS) er menneskeskabte organiske forbindelser, som de fleste af os har i kroppen, og som vi har svært ved at skille os af med. De findes eksempelvis i produkter som stegepander, møbler, tæpper, sko, shampoo m.fl.

Stofferne er svære at komme af med igen, og de kan overføres til fosteret under graviditeten. En forskergruppe ved University of California med Jørn Olsen i spidsen, har undersøgt, om den koncentration af disse kemikalier, som vi ser hos normale danske gravide, påvirker fostrene på forskellige måder. Forskerne har både set på fødselsvægten og på væksten af knogler og organer.

Hvad er PFOA/PFOS?

Perfluorinerede kemikalier (PFOA/PFOS) er menneskeskabte organiske forbindelser, som de fleste af os har i kroppen. Vi optager dem gennem huden eller lungerne, og det tager flere år at udskille dem igen.

Brugen af disse stoffer er meget udbredt, og de findes i mange forskellige produkter som stegepander, møbler, tæpper, sko, shampoo og andre. De bruges til overfladebehandling/imprægnering og som blødgørere. 

Er børnenes motoriske og kognitive udvikling påvirket?

Denne gang har forskergruppen undersøgt den motoriske og kognitive udvikling hos børnene af de 1400 deltagere, for at se, om disse kemikalier evt. kunne have påvirket udviklingen hos børnene. Apgar-scores og spørgsmål om udviklingsmæssige milepæle (sidde selv, gå selv, tale, tegne m.m.) fra BSIGs interview 3 (barn 6 måneder) og 4 (barn 18 måneder) blev benyttet, og mødrene blev inddelt i 4 grupper i henhold til indholdet af PFOA og PFOS i blodet.

Forskerne fandt ingen overbevisende sammenhænge mellem disse miljøgifte og børnenes udvikling. Da det så vidt vides er den første undersøgelse, som ser på PFO/PFA og udvikling hos børn, bør man se på den samme problemstilling i en mere detaljeret undersøgelse, hvor børnenes udvikling bliver målt endnu mere nøjagtigt. Dyreforsøg har vist udviklingsforstyrrelse hos f. eks rotter og mus, men i de tilfælde har koncentrationen af miljøgifte været meget højere end den er i den almindelige befolkning.

Læs den videnskabelige artikel:

Fei C, McLaughlin JK, Lipworth L, Olsen J.
Prenatal Exposure to PFOA and PFOS and Maternally Reported Develomental Milestones in Infancy.
EHP, online 4 June 2008