2020: Mange ansøgninger og publikationer trods udfordrende år

Status for 2020: Selvom året har budt på mange udfordringer, har BSIG modtaget flere ansøgninger fra forskere, der ønsker at bruge BSIG data og biologisk materiale til deres forskningsprojekter, end vi har de seneste tre år. Samtidig holder antallet af publikationer sig på et stabilt niveau.

Ansøgninger til og videnskabelige publikationer fra BSIG opgjort pr. år

2020 har været et særligt år. COVID-19 har sat hele det danske samfund under pres, og Statens Serum Institut har spillet en vigtig rolle. SSI har gennemgået interne forandringer og denne proces har også sat sine spor hos BSIG. På trods af dette er der i 2020 udkommet 47 videnskabelige publikationer baseret på BSIGs data, sammenlignet med 48 i 2019.

Med disse 47 publikationer i 2020 kom BSIGs samlede publikationsliste ved årsskiftet op på 647 artikler totalt.
Samtidigt har BSIGs ledelse modtaget 34 nye ansøgninger fra forskere, som ønsker at bruge data og biologisk materiale til deres forskningsprojekter, sammenlignet med kun 23 i 2019.

I BSIGs ledelse glæder vi os over, at forskere i Danmark og internationalt har formået at arbejde med data fra projektet trods de særlige forhindringer, som 2020 har budt på.
Vi ønsker alle - både deltagere og forskere – et rigtig godt nytår og ser frem til at tage fat med fornyede kræfter i 2021.

BSIGs samlede publikationsliste tæller 647 publikationer pr. 5. januar 2021.