Ingen sammenhæng mellem sædkvalitet og tre kemiske stoffer

Forskere fra Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitet står bag et nyt studie, som gør brug af data fra BSIG samt biologiske prøver fra BSIGs sædkvalitetsundersøgelse FEPOS. I studiet har forskerne ikke kunnet påvise nogen sammenhæng mellem nedsat sædkvalitet hos unge mænd mellem 18-20 år og eksponering for tre forskellige kemiske stoffer.

Saedkvalitet og tre kemiske stoffer

De kemiske stoffer, bisphenol A (BPA), bisphenol F (BPF) og bisphenol S (BPS) anses for at have en hormonforstyrrende effekt, som muligvis kan nedsætte mænds sædkvalitet. Disse kemiske stoffer findes typisk i forbrugsvarer, herunder plastik, sutter samt kasseboner. Vi mennesker kan blive eksponeret for stofferne gennem fødevarer, via direkte hudkontakt eller ved inhalation af forurenet luft.

Med udgangspunkt i data fra BSIG og sædkvalitetsundersøgelsen FEPOS har forskere derfor analyseret urin- og sædprøver fra 556 unge raske mænd og undersøgt, om BPA, BPF og BPS kunne være årsag til lav sædkvalitet. Undersøgelsen viste, at de unge mænds urinprøver generelt indeholdt meget lave BPA-, BPF- og BPS-koncentrationer. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem højere koncentrationer og lavere sædkvalitet, og kunne derfor ikke i dette studie påvise, at de tre stoffer forringer sædkvaliteten.

I den videnskabelige litteratur findes flere artikler som viser, at det kemiske stof BPA har skadelige effekter på mænds sædkvalitet, men det er fortsat uafklaret, hvor meget mænd skal eksponeres, før man ser disse effekter. Ligeledes bør man i større studier med højere eksponering undersøge, om de to øvrige kemiske stoffer BPS og BPF har tilsvarende skadelige effekter.

Læs den videnskabelige artikel:

Thea Emily Benson, Anne Gaml-Sørensen, Andreas Ernst, Nis Brix, Karin Sørig Hougaard, Katia Keglberg Hærvig, Jens Peter Ellekilde Bonde, Sandra Søgaard Tøttenborg, Christian H Lindh, Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Gunnar Toft
Urinary Bisphenol A, F and S Levels and Semen Quality in Young Adult Danish Men
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33670148/