Eksem og hvæsen blandt børn af pædagoger

Mange forskere indenfor allergi-området arbejder med den såkaldte hygiejne-hypotese, som kort fortalt handler om, at vi bliver ramt af såkaldte atopiske sygdomme som børneeksem, astma, høfeber eller i højere grad nu end før, fordi vi lever for rent. Hygiejne-hypotesen er omstridt, og det er ikke alle forskningsresultater, der underbygger den.

I fortsættelse af hypotesen ville vi i projektet om hvæsen (vejrtrækningsbesvær, tegn på astma eller astmatisk bronkitis) og AD (atopisk dermatit=børneeksem) undersøge, om infektioner hos den gravide før og under graviditeten var af betydning for børnenes risiko for at udvikle tidlig hvæsen og børneeksem. Vi sammenlignede forekomsten af AD blandt børn af mødre som var ansat i en børnepasningsinstitution og derfor antageligt meget udsat for infektioner, med forekomsten af AD blandt andre børn. Vi havde data fra i alt 31.471 mor-barn par fra BSMB.

Information om hvæseepisoder, AD, mors ansættelse og andre oplysninger fik vi fra BSMBs 4 interviews, samt ved kobling til det Medicinske Fødselsregister og børnepasningsdatabasen. Analyserne blev opdelt efter søskendestatus (førstefødt eller ej), eftersom ældre søskende typisk er kilde til infektioner. Således sammenlignede vi de førstefødte børn af mødre ansat i en børnepasningsinstitution med førstefødte børn af mødre, der havde andre jobs. Vi fandt dog ikke, at mødrenes infektioner havde beskyttet disse førstefødte mod børneeksem. Vi fandt heller ingen beskyttende effekt af mødres ansættelse i en børnepasningsinstitution blandt børn med ældre søskende.

Vi konkluderer derfor, at vore resultater ikke støtter op om hypotesen om at infektioner før og under graviditeten, målt ved mødres ansættelse i en børnepasningsinstitution, beskytter barnet mod tidlig hvæsen og AD.

Læs den videnskabelige artikel:

Hersoug L-G, Benn CS, Simonsen JB, Kamper-Jørgensen M, Linneberg A.
Maternal employment in child-care institutions and the risk of infant wheeze and atopic dermatitis in the offspring.
Pediatr Allergy Immunol. 2008 Dec;19(8):688-95.