Højt præ-gravid BMI hos mor kan måske påvirke sønners evne til at få børn​

Med udgangspunkt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt sammenhængen mellem mødres body mass index (BMI) før graviditet og reproduktionsrelaterede faktorer hos deres voksne sønner.

To små drenge sort hvid foto

En tidligere undersøgelse antyder, at mødres BMI før deres graviditet (præ-gravide BMI) kan påvirke deres sønners evne til at få børn senere i livet. Der er dog kun ét studie, der tidligere har undersøgt denne sammenhæng. ”Formålet med vores undersøgelse var derfor at afdække, om mødres prægravide BMI var forbundet med reproduktionsrelaterede faktorer som sædkvalitet, testikelvolumen og niveauer af reproduktionshormoner hos deres voksne sønner,” fortæller postdoc Anne Gaml-Sørensen og ph.d.-studerende Anne Hjorth Thomsen, som sammen med professor Cecilia Ramlau-Hansen har stået i spidsen for undersøgelsen.

Mødre i BSIG besvarede under graviditeten spørgsmål om deres præ-gravide BMI. Disse oplysninger blev kombineret med sæd- og blodprøver fra mødrenes nu voksne sønner, der deltog i FEPOS (Fetal Programming of Semen Quality)-kohorten. I alt deltog 1058 voksne sønner i denne kohorte.

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at mødres præ-gravide BMI var associeret med ændringer i reproduktionshormonprofilen hos de unge voksne sønner. Sønner af mødre med overvægt (BMI mellem 25 og 30 kg/m2) eller fedme (BMI over 30 kg/m2) før graviditeten havde højere niveauer af det kvindelige kønshormon østrogen samt lavere niveauer af kønshormon-bindende globulin sammenlignet med sønner, hvor mødrene havde et normalt BMI, da de blev gravide. Disse resultater kunne dog i høj grad forklares ved, at de voksne sønner selv havde et højere BMI.

Selvom resultaterne antyder en sammenhæng mellem mødres prægravide BMI og reproduktionhormoner hos voksne sønner, er det vigtigt at være forsigtig med at drage konklusioner om årsagssammenhænge, indtil resultaterne er bekræftet i yderligere studier. Desuden er det endnu ikke klarlagt, om denne ændring i reproduktionshormonerne rent faktisk betyder noget for de unge mænds evne til at få børn, afslutter forskerne.

Læs den videnskabelige artikel: 

Gaml-Sørensen A, Thomsen AH, Tøttenborg SS, Brix N, Hougaard KS, Toft G, Håberg SE, Myrskylä M, Bonde JP, Ramlau-Hansen CH.
Maternal pre-pregnancy BMI and reproductive health in adult sons: a study in the Danish National Birth Cohort.
Hum Reprod. 2023 Nov 3:dead230.