Frygt for fødslen blandt førstegangsfødende

Hvilke førstegangsfødende frygter den forestående fødsel? Er denne frygt blevet større i løbet af de seneste år, efter at der er kommet mere fokus på dette emne?

Fødselsfrygt ser ikke ud til at stige

I BSIG blev deltagerne spurgt to gange, om de frygtede den forestående fødsel. Spørgsmålet blev stillet i graviditetsuge 16 og 32. Svarene fra 30480 raske førstegangsfødende med ukomplicerede svangerskab (ingen tvillinge-graviditeter), blev i denne undersøgelse udvalgt og analyseret.

7,6% af de adspurgte var tidligt i graviditeten bange for fødslen, og 7,4 % var bange sidst i graviditeten. Det var dog kun 3,2%, der var bange ved begge lejligheder. Endvidere var forekomsten af frygt stabil over hele studieperioden (1997-2003), dvs. at førstegangsfødende ikke generelt er blevet mere bange for at føde.

De, der har det svært, frygter fødslen

Det var især kvinder, der selv vurderede deres helbred som værende under middel, der frygtede fødslen. Derudover var frygt for fødslen mere udbredt blandt de helt unge kvinder, de arbejdsløse, kvinder med kort uddannelse og manglende socialt netværk og blandt rygere.

Læs den videnskabelige artikel:

Laursen M, Hedegaard M, Johansen C.
Fear of childbirth: predictors and temporal changes among nulliparous women in the Danish National Birth Cohort.
BJOG, 2008;115:354-360