Markant lavt stofskifte tidligt i graviditet kan have konsekvens for barnets intelligens

Hvis moderens stofskifte er for lavt eller for højt i den tidlige graviditet, kan det påvirke fosterets hjerneudvikling. En ny stor dansk undersøgelse viser, at moderens stofskifte i tidlig graviditet skal være svært forstyrret, før det påvirker barnets intelligens.

Gravid mave beskaaret

Stor dansk undersøgelse af stofskifte hos gravide

En ny stor dansk undersøgelse af stofskiftefunktionen hos gravide viser, at et markant for lavt stofskifte i tidlig graviditet kan have konsekvens for barnets intelligens. Undersøgelsen er udført med udgangspunkt i BSIG (Bedre sundhed i Generationer) og læge og ph.d. Stine Linding Andersen fra Aalborg Universitetshospital er en af hovedforfatterne. "Vi fik mulighed for at vurdere skjoldbruskkirtlens funktion ved at måle stofskiftetallene i en blodprøve fra moderen, som var taget under graviditeten og opbevaret i en biobank. På den måde var det muligt at identificere gravide, som ikke var blevet behandlet for forstyrrelse i stofskiftet, fordi det ikke var kendt” forklarer Stine Linding Andersen.

Mindre forstyrrelse i stofskiftet ser ud til at være uden betydning

Blodprøverne i BSIG blev taget tidligt i graviditeten, gennemsnitligt i 9. graviditetsuge. Ud af de 1.153 BSIG-mødre, hvis data og prøver blev benyttet i denne undersøgelse, viste det sig, at 145 havde forstyrrelser i stofskiftet i den tidlige graviditet. ”Undersøgelsen viste, at 1 ud af 8 børn blev født af mødre med en eller anden grad af forstyrrelse i stofskiftet i den tidlige graviditet. Det viste sig, at børn af de mødre, der havde kraftige udsving i stofskiftet i graviditeten, havde lavere intelligens. Men vi fandt også - og det er vigtigt at sige - at der ikke synes at være en sammenhæng med barnets intelligens ved mindre forstyrrelser i moderens stofskifte.”

Andre faktorer kan have indflydelse

En af udfordringerne ved denne type undersøgelse er, at mange forskellige risikofaktorer kan være til stede samtidig under en graviditet og påvirke fosterets udvikling. Stine Linding Andersen forklarer: ”I vores analyser har vi kunnet minimere effekten af blandt andet mødrenes egen intelligens, deres rygevaner og alkoholforbrug, hvilket sandsynliggør, at forskellene i børnenes intelligens skyldes mødrenes forstyrrelser i stofskiftet. Men der kan også være andre risikofaktorer, som vi endnu ikke kender til eller ikke har haft mulighed for at undersøge,” siger Stine Linding Andersen og tilføjer, at ”studiets store styrke er, at mødrenes stofskiftetal blev målt efter undersøgelsen af børnene, således at kendskab til det ene ikke påvirker det andet”.

Gravide i Danmark bliver ikke rutinemæssigt undersøgt for forstyrrelser i stofskiftet. Denne undersøgelse bidrager med ny viden til en række undersøgelser, der skal kortlægge betydningen af forstyrrelser i gravides stofskifte for graviditetsforløbet og barnets udvikling.

Læs hele artiklen på sciencenews.dk 

Læs den videnskabelige artikel her:

Andersen SL, Andersen S, Liew Z, Vestergaard P, Olsen J
Maternal Thyroid Function in Early Pregnancy and Neuropsychological Performance of the Child at 5 Years of Age.
J Clin Endocrinol Metab. 2018 Feb 1;103(2):660-670. doi: 10.1210/jc.2017-02171.