Tegn på afvigende udvikling hos børn med ADHD allerede i de første leveår

Ny forskning baseret på data fra BSIG viser en sammenhæng mellem børns tidlige udvikling og deres risiko for at udvikle ADHD senere i livet.

Mor med grædende baby

Tegn på afvigende udvikling allerede fra 6-18 måneders alderen

En gruppe forskere fra børne- og ungdomspsykiatrien i Aarhus og Aalborg samt Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, har undersøgt om udviklingen i de første leveår hos børn, der senere diagnosticeres med ADHD, adskiller sig fra den typiske udvikling.

Resultaterne viste, at det hos nogle børn diagnosticeret med ADHD var muligt allerede fra 6 måneders alderen, at identificere afvigende udvikling i relation til temperament, sprog, motorik og opmærksomhed. Tegn på afvigende udvikling viste sig dog særligt hos børn i 18 måneders alderen.

Vigtigt med tidlig identifikation

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der forekommer hos omkring 2-5 % af en børneårgang. Flere studier har vist, at en tidlig pædagogisk indsat og vejledning af forældrene kan gøre en stor forskel for udviklingen af ADHD. En tidlig identifikation af børn med øget risiko for udvikling af diagnosen er derfor vigtig. Der er efterhånden en del viden om småbørn med ADHD ned til 3 års alderen, men kun få undersøgelser har undersøgt den meget tidlige udvikling. Forskerne ville derfor undersøge, om man via interview med forældre kan identificere småbørn i risiko for at udvikle ADHD.

Studiet bygger på oplysninger fra interviews foretaget af BSIG, allerede da børnene var 6 og 18 måneder gamle. Børn i undersøgelsen diagnosticeret med ADHD blev identificeret via de danske sundhedsregistre. Derefter blev oplysningerne om deres tidlige udvikling sammenlignet med oplysningerne om alle andre børn i BSIG.

Forskel på børns tidlige udvikling

Forskningen viser, at børn der senere udvikler ADHD græd mere end andre børn og blev ammet i kortere tid. Da børnene var 18 måneder gamle, var deres sprogudvikling langsommere end gennemsnittet, og de afveg også på områder, der kan tolkes som tegn på opmærksomhedsproblemer. Desuden var der forskel på, hvor hurtigt børn med ADHD og børn uden diagnosen lærte at gå som små. I begge interviews gav flere mødre til børn, der senere fik diagnosen, udtryk for, at det havde været svært at tage sig af barnet.

Resultaterne er værdifulde for det videre forskningsarbejde med at identificere tidlige tegn på ADHD. På sigt vil det forhåbentlig føre til udarbejdelse af en vejledning, der sætter pædagoger og andre, der arbejder med småbørn, i stand til tidligt at identificere børn med en øget risiko.

Læs resumé af den videnskabelige artikel:

Lemcke S, Parner ET, Bjerrum M, Thomsen P3, Lauritsen MB
Early development in children that are later diagnosed with disorders of attention and activity: a longitudinal study in the Danish National Birth Cohort.
Eur Child Adolesc Psychiatry. 2016 Feb 9.