Epilepsi og flerumættede fedtsyrer

Epilepsi hos børn kan måske forebygges med fiskeolie i graviditeten, siger forskere fra Århus Universitet og Statens Serum Institut, som i august 2010 publicerede resultaterne fra et projekt, hvor de undersøgte sammenhængen mellem moderens indtag af flerumættede fedtsyrer i graviditeten og barnets risiko for at udvikle epilepsi.

"Men resultaterne tyder også på at indtage af større mængder fisk i graviditeten giver øget risiko for epilepsi hos børnene’, siger Yuelian Sun fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. "Vi må afvente resultaterne fra lignende studier andre steder i verden, inden vi kan udtale os med større sikkerhed’.

"Vi finder en meget svag sammenhæng mellem fiskeindtag og epilepsi hos børnene. Dette kan skyldes at miljøgifte ophobes i især fed fisk, forklarer Sjurdur F. Olsen fra Maternel Ernæring på Statens Serum Institut.

Data fra godt 65.000 børn af mødre, der deltager i Bedre sundhed for mor og barn blev analyseret og sammenholdt med diagnosedata fra Landspatientregisteret og kostoplysninger fra BSIGs kost-projekt.

Læs den videnskabelige artikel:

Sun Y, Vestergaard M, Christensen J, Olsen J, Olsen SF.
Intake of marine n-3 fatty acids during pregnancy and risk for epilepsy in the offspring: A population-based cohort study.
Epilepsy Res. 2010 Oct;91(2-3):267-72.