Mors indtag af folsyre under graviditeten og barnets alder ved pubertet

Forskere fra Aarhus Universitet har i samarbejde med forskere fra Statens Serum Institut undersøgt sammenhængen mellem mors indtag af folsyre under graviditeten og tidspunktet for børnenes pubertetsudvikling. Resultaterne viser ikke nogen betydelig sammenhæng.

D-vitamin

Folsyre er et vitamin, der er essentielt for den normale fosterudvikling, og gravide i Danmark anbefales at tage et tilskud på 400 mikrogram folsyre tidligt i graviditeten med henblik på at forebygge neuralrørsdefekter (rygmarvsbrok).
I vores studie fandt vi dog, at en femtedel af mødrene ikke havde et tilstrækkeligt indtag af folsyre’, fortæller Postdoc Anne Gaml-Sørensen og Professor Cecilia Ramlau-Hansen fra Aarhus Universitet, som har stået i spidsen for undersøgelsen. ’Mangel på folsyre kan muligvis påvirke fosterets udvikling, herunder den reproduktive sundhed og vi ville derfor undersøge, om der er en sammenhæng mellem gravides indtag af folsyre og børnenes alder ved pubertetsudvikling’, fortsætter Anne Gaml-Sørensen.

I studiet brugte forskerne information om de gravides kost samt indtag af kosttilskud i graviditeten. Disse data blev indhentet midt i graviditeten ved hjælp af et spørgeskema med cirka 360 fødevarer, som de gravide BSIG-deltagere udfyldte. Forskerne sammenholdte denne information med data fra over 12.000 børn og unge, som har deltaget i Pubertetsundersøgelsen, hvor de har besvaret spørgsmål om deres aktuelle pubertetsstadier.

Forskerne konkluderede, at der ikke var en sammenhæng mellem mors indtag af folsyre under graviditeten og pigernes alder ved pubertet. Derimod fandt forskerne, at drenge, hvis mødre havde haft et lavt indtag af folsyre, gik senere i pubertet end drenge, hvor mødrene havde haft et højere indtag af folsyre under graviditeten. ’Forskellen i drengenes alder ved pubertet var dog lille, og drengene gik kun ca. et par uger senere i pubertet, hvis moren havde et lavere indtag af folsyre’, fortæller Anne Gaml-Sørensen. ’Vi forventer ikke umiddelbart, at det er en forskel, der har betydning for den enkelte’.

Læs den videnskabelige artikel:
Gaml-Sørensen, A, Brix, N, Lunddorf, LLH, et al.
Maternal intake of folate and folic acid during pregnancy and pubertal timing in girls and boys: A population-based cohort study.
Paediatr Perinat Epidemiol. 2023; 00: 1- 12. doi:10.1111/ppe.12981