Trafikstøj og luftforurening hænger sammen med feberkramper hos små børn

I et nyt studie baseret på data fra Bedre sundhed i generationer finder forskere en statistisk sammenhæng mellem luftforurening og trafikstøj på den ene side og risiko for feberkramper på den anden. Dette er det første studie af sin slags, og der er derfor brug for flere undersøgelser for at be- eller afkræfte disse resultater.

Trafikstoej

Sammenhæng mellem trafikstøj/luftforurening og feberkramper hos børn

At blive udsat for trafikstøj og luftforurening påvirker vores immunforsvar negativt, og man mistænker, at det kan øge risikoen for virusinfektioner i de øvre luftveje, hvilket er den vigtigste udløsende faktor for feberkramper. Ingen tidligere studier har undersøgt, om disse to miljøeksponeringer påvirker risikoen for feberkramper.

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse, Københavns Universitet og Århus Universitet har benyttet data fra Bedre sundhed i generationer (BSIG) til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem trafikstøj og luftforurening ved BSIG børnenes hjemmeadresse og risiko for at få feberkramper. Forskerne har ved hjælp af danske registre fundet frem til, hvor BSIG-børnene boede, da de var mellem 0 og 6 år gamle. Ved hjælp af matematiske modeller har man beregnet, hvor meget luftforurening og støj fra vejtrafikken der var ved disse adresser.

Studiet viste at udsættelse for både vejtrafikstøj og luftforurening i barndommen (0-6 år) øgede risikoen for at børnene som små blev indlagt med feberkramper. Udsættelse for disse to miljøfaktorer under graviditeten syntes ikke at påvirke risikoen for feberkramper.

Ældre søskende øger risikoen

Desuden fandt forskerne en højere risiko for feberkramper blandt børn med ældre søskende sammenlignet med børn, som var første barn. Det er velkendt, at det at have (ældre) søskende er forbundet med en højere risiko for infektioner, da søskende kommer hjem med infektioner erhvervet i børnehaver og skoler. Forskerne vurderer, at den forhøjede risiko blandt småsøskende kan skyldes, at barnet skal i kontakt med en vis mængde af virus, før trafikstøj og luftforurening skal kunne øge risikoen for feberkramper.

Flere studier på området

Selvom denne undersøgelse peger på, at både trafikstøj og luftforurening kan øge risikoen for feberkramper blandt børn, understreger forskerne at da dette er det første studie, der undersøger denne problemstilling, er det vigtigt med flere studier på området, før man kan drage konklusioner.

Læs den videnskabelige artikel:
Hjortebjerg D, Nybo Andersen AM, Ketzel M, Raaschou-Nielsen O, Sørensen M.
Exposure to traffic noise and air pollution and risk for febrile seizure: a cohort study.
Scand J Work Environ Health. 2018 Mar 25.