Jobstress blandt gravide øger ikke risikoen for misdannelser, lav fødselsvægt eller for tidlig fødsel

Forskere ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø finder ingen sammenhæng mellem jobstress på den ene side og medfødte misdannelser, lav fødselsvægt eller for tidlig fødsel på den anden. Forskerne har analyseret data fra omkring 60.000 gravide deltagere i BSIG.

Ingen klar sammenhæng

Hvis en gravid kvinde er udsat for stress på arbejdet, kunne man frygte, at barnet ville tage skade. Men forskere ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ser ingen klar sammenhæng, når de undersøger, om stress på arbejdet enten øger risikoen for misdannelser hos det ufødte barn eller om børnene bliver født for tidligt eller er for lave eller for høje i vægt i forhold til deres gestationsalder.

Ann D. Larsen, phD-studerende ved forskningscenteret forklarer: "Så vidt vides, har det ikke tidligere været undersøgt om høje krav og lav indflydelse på jobbet (jobstress) under graviditeten øger risikoen for misdannelser hos det ufødte barn eller påvirker vækst og fødselstidspunkt. Vi undersøgte disse forhold i to separate studier, men kunne ikke konkludere en klar sammenhæng"

Ingen forøget risiko for misdannelser

I det første studie, som er baseret på 60.386 enkelt-graviditeter fra BSIG undersøgte forskergruppen sammenhængen mellem stress og misdannelser. "Medfødte misdannelser er heldigvis relativt sjældne, så vi havde kun mulighed for at se på 1) alle slags misdannelser under et, 2) hjerte-kar-misdannelse og 3) muskelskeletmisdannelser. Ingen analyser - hellere ikke når der blev taget højde for forhold som mors alder, rygning eller alkoholforbrug - viste sammenhæng mellem jobstress under graviditeten og en øget risiko for nogen af de misdannelsesgrupper, vi undersøgte", forklarer Ann D. Larsen.

Ingen øget risiko for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt

Idet andet studie tog forskerne udgangspunkt i 48.890 graviditeter fra BSIG. "Vi fandt ingen øget risiko for for tidlig fødsel, hvis mor havde været udsat for jobstress under graviditeten. Vi kunne heller ikke se flere børn født med lav fødselsvægt i forhold til deres gestationsalder. Dog så vi en lavere andel af børn født med for høj fødselsvægt i forhold til deres gestationsalder, hvis deres mor var udsat for jobstress under graviditeten", afslutter Ann D. Larsen.

Læs mere om, hvordan data fra BSIG bliver benyttet i arbejdsmiljøforskning: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs de videnskabelige artikler:

Larsen AD, Hannerz H, Thulstrup A, Bonde J, Obel C, Hougaard K.
Psychosocial job strain and risk of congenital malformations in offspring - a Danish National cohort study.
BJOG. 2014 Mar 5

Larsen AD, Hannerz H, Juhl M, Obel C, Thulstrup AM, Bonde JP, Hougaard KS.
Psychosocial job strain and risk of adverse birth outcomes: a study within the Danish national birth cohort.
Occup Environ Med. 2013 Dec;70(12):845-51