Sammenhæng mellem mors rygning under graviditeten og barnets kontakt med sundhedsvæsnet

Tidligere undersøgelser har vist, at rygning under graviditeten bl.a. kan medføre lav fødselsvægt og astma hos barnet. En ny undersøgelse fra BSIG viser, at børn af mødre, der har røget under graviditeten, desuden har hyppigere besøg hos deres egen læge og hospitalet samt et større medicinforbrug.

Gravid kvinde og rygning

Den nye undersøgelse, som forskere på Aarhus Universitet står bag, tager udgangspunkt i de første spørgeskemaer, som mødrene i BSIG svarede på, mens de var gravide samt 6 måneder efter fødslen. Her skulle mødrene bl.a. svare på, om de har røget under graviditeten.
Forskerne har tage alle de kvinder med i undersøgelsen, som røg på et tidspunkt under graviditeten, men ikke nødvendigvis hele graviditeten igennem. I alt var 27 procent af BSIG-børnene eksponeret for rygning på et tidspunkt under graviditeten.

Forskerne har koblet oplysningerne om rygning under graviditeten sammen med en række nationale registre, som indeholder oplysninger om kontakt med praktiserende læger og hospitaler samt receptpligtigt medicinforbrug i barnets 10 første leveår.

Konklusionen på studiet er, at børn af mødre, der har røget under graviditeten, oftere er i kontakt med deres praktiserende læge og hospitalet, og at de desuden har et større medicinforbrug, end børn, der ikke har været eksponeret for rygning under graviditeten.

Læs den videnskabelige artikel:

Narvestad H, Vestergaard CH, Rytter D, Bech BH.
Maternal smoking during pregnancy and offspring utilisation of health care services: A population-based cohort study.
Paediatr Perinat Epidemiol. 2019 Sep;33(5):384-393. doi: 10.1111/ppe.12577