Overvægt hos gravide og dødelighed hos de pre-terme børn

I denne undersøgelse har en forskergruppe ved Århus Universitet set på sammenhængen mellem prægravid overvægt hos den gravide og dødelighed hos for tidligt fødte børn.

I denne undersøgelse brugte forskerne data fra omkring 85.000 levendefødte BSIG-børn - 230 af disse døde indenfor de første 28 dage. Man fandt en øget dødelighed hos de nyfødte i "PROM"-kategorien (se faktaboks), hvis mødre var overvægtige i forhold til for tidligt fødte børn i samme kategori af normalvægtige mødre. I modsætning hertil syntes mødrenes vægt ikke at have nogen betydning for dødeligheden hos de nyfødte, hvor fødslen var startet med veer.

To typer af for tidlig fødsel
Man skelner i denne undersøgelse mellem to typer af for tidlig fødsel:

Spontan
Starter med at veerne går i gang

PROM (Premature Rupture of Membranes)
Starter med at fosterhinden brister uden forudgående veer.

De bagvedliggende mekanismer til disse fund kendes ikke, men det kan tænkes at overdødeligheden hos de for tidligt fødte børn (født efter PROM) af overvægtige mødre hænger sammen med, at disse overvægtige mødre har tendens til mere komplicerede tilfælde af PROM og - i højere grad end normalvægtige mødre - pådrager sig infektioner, som påvirker barnet og gør det mindre modstandsdygtigt.

Læs den videnskabelige artikel:

Nøhr EA, Væth M, Bech BH, Henriksen TB, Cnattingius S, Olsen J.
Maternal obesity and neonatal mortality according to subtypes of preterm birth.
Obstet Gynecol 2007;110:1083–90