Fisk gør børnene kloge

Fisk er godt for børns udvikling. Det viser en undersøgelse baseret på data fra "Bedre sundhed i generationer", hvor ca. 25.000 børn er fulgt fra graviditeten til 18 måneders alder. Forskere fra Statens Serum Institut og fra Harvard i USA står bag undersøgelsen.

Mødrene har svaret

Er der en sammenhæng mellem hvor meget fisk, moderen spiser under graviditeten, hvor længe hun ammer og hvordan barnet udvikler sig? I denne undersøgelse fandt forskerne, at de børn, hvis mødre spiste mest fisk i graviditeten (i gennemsnit ca. 60g om dagen) havde op til 30% bedre resultater ved de udviklingsmæssige milepæle, en de børn, hvis mødre spiste lidt eller ingen fisk.

Oplysninger vedrørende ca. 25.000 mødres kost og ammevaner blev brugt i denne undersøgelse. Mødrene blev interviewet under graviditeten og da deres børn var 6 og 18 måneder gamle. Mødrene skulle opgive, hvor meget fisk (og anden kost) de spiste.
Da børnene var 18 måneder blev mødrene også bedt om at svare på 9 spørgsmål vedr. udviklingsmæssige milepæle hos børnene, f.eks.:"Kan din datter drikke af en kop?", "Kan hun lege koncentreret alene i 15 minutter?", "Kan hun vende bogen rigtig, når I læser?"

Fisk og amning

Man ved, at den flerumættede fedtsyre DHA (omega-3), som især findes i fisk, men også i modermælk, har en gavnlig effekt på hjernens udvikling hos småbørn. Fiskeindtag og amning har således hver især og uafhængigt af hinanden en positiv effekt på barnets tidlige udvikling - både på den motoriske udvikling (sidde, gå, tage strømper af, etc.) og på den kognitive udvikling: at tale, sætte ord sammen, tegne...

Yderligere forskning

De forskere, der har arbejdet med dette emne, er enige om, at der bør forskes yderligere indenfor dette emne. Det er vigtig for de gravide at have velfunderede og entydige retningslinjer at holde sig til, da fisk - især fed fisk i større mængder kan indeholde skadelige stoffer som fx tungmetaller.

Læs den videnskabelige artikel:

Oken E, Østerdal ML, Gillman MV, Knudsen VK, Halldorsson TI, Strøm M, Bellinger DS, Hadders-Algra M, Michaelsen KF, Olsen SF:
Associations of maternal fish intake during pregnancy and breastfeeding during with attain ment of developmental milestones in early childhoos: A study from the Danish National Birth Cohort.
Am J Clin Nutr 2008 Sept;88(3):789-96