Fertilitetsbehandling har ingen betydning for børnenes intelligens

5-årige børn undfanget efter fertilitetsbehandling er lige intelligente og opmærksomme som børn, der er undfanget på naturlig vis. Det konkluderer forskere fra Århus Universitet, Århus Universitetshospital og Københavns Universitet efter at have analyseret data fra deltagere i Bedre sundhed i generationer (BSIG).

Der er ikke forskelle i højere kognitive funktioner som intelligens og opmærksomhed hos 5-årige børn, uanset om de er undfanget naturligt, naturligt men efter lang ventetid, eller efter fertilitetsbehandling.

Forskere fra Århus Universitet, Århus Universitetshospital og Københavns Universitet har samarbejdet om analyser af data fra mødre og deres 5-årige børn, som alle deltager i BSIG.

Læs den videnskabelige artikel:

Bay B, Mortensen E, Kesmodel U.
Fertility treatment and child intelligence, attention, and executive functions in 5-year-old singletons: a cohort study.
BJOG. 2014 Jun 9.