Pubertetsundersøgelsen

Børn starter i dag pubertetsudviklingen tidligere end deres bedsteforældre gjorde. Vi vil undersøge, om pubertetsalderen stadig falder, hvad grunden i så fald kan være, og om tidlig eller sen pubertet betyder noget for sundhed senere i livet.

Unge kvinde til pubertetsundersøgelsen

Projektets formål

Pubertetsundersøgelsen i BSIG løb fra august 2012 til december 2020, hvor vi indsamlede detaljerede data om pubertetsudvikling hos unge i dag. Dermed kan vi opnå helt ny og værdifuld viden. Vi ønsker især at undersøge, hvorfor nogle børn går tidligere i pubertet end andre, og om børn samlet set bliver ved med at gå stadig tidligere i pubertet.

Hvem inviterede vi til undersøgelsen?

Omkring 22.500 BSIG-deltagere født mellem 2000 og 2003 blev fra 2012-2020 inviteret til at deltage i pubertetsundersøgelsen. De udvalgte deltagere, der var 11½ år eller ældre, fik løbende invitationer til at svare på et halvårligt spørgeskema, som handlede om deres pubertetsudvikling. Dataindsamlingen blev afsluttet, når de yngste børn var færdige med puberteten eller var fyldt 17½ år.

BSIGs deltagere giver os data, som kan føre til ny viden

Generelt er der få undersøgelser af, hvad grunden kan være til, at ændringerne i den gennemsnitlige alder ved pubertet falder. Dette skyldes delvis, at det er svært at indsamle gode oplysninger om tidspunktet for, hvornår puberteten egentlig starter. Som deltager i BSIGs pubertetsundersøgelse, kan du hjælpe os med at svare på disse spørgsmål. Svarene vil vi bruge til at forsøge at finde frem til, om der er en sammenhæng mellem fx overvægt eller forskellige miljøpåvirkninger (rygning, hormonforstyrrende stoffer mv.) på den ene side, og det at gå tidligt eller sent i pubertet på den anden.

Resultater fra Pubertetsundersøgelsen

Vi håber at kunne fastslå, om gennemsnitsalderen for pubertet stadig falder - altså om børn er yngre og yngre, når de går i pubertet. Vi håber også at kunne finde frem til, om der er sammenhæng mellem pubertetsalder (tidlig eller sen) og forskellige helbredsproblemer senere i livet. De første resultater ligger allerede klar og kan findes under Seneste nyt og resultater.

 

Er du nysgerrig efter at se, hvilke spørgsmål, vi stiller?

Klik her for at se pubertetsspørgeskemaet (pdf)

Temaer